IX Visuotinis suvažiavimas

Valdybos rinkimai

  Balsavimo pabaiga: 2016-06-11 17:46
Klausimo statusas: (Pasibaigęs)
Viso mandatų: 1000, registruota: 738 (73.8 %)
Vietiniai mandatai: 738, iš jų balsavę: 687 (93.09 %)
Viso balsavo: 687 (93.09 %)
Balsuotojas
1. Aivaras Vasylius
2. Albertas Lakštauskas
3. Algis Kašėta
4. Andrius Bagdonas
5. Andrius Mazuronis
6. Apolinaras Nicius
7. Arminas Lydeka
8. Artūras Šulcas
9. Audrius Endzinas
10. Audrius Klišonis
11. Audronė Balnionienė
12. Aušra Norvilienė
13. Aušrinė Armonaitė
14. Benediktas Krasniauskas
15. Dalia Kuodytė
16. Domas Sirgedas
17. Dovydas Vaitkus
18. Edita Rudelienė
19. Edmundas Kvederis
20. Eduardas Pabarčius
21. Eugenijus Gentvilas
22. Gintaras Steponavičius
23. Julija Mackevič
24. Juozas Šarkus
25. Justina Kašėtaitė
26. Karolis Paulavičius
27. Kęstutis Vaitukaitis
28. Linas Kvedaravičius
29. Lukas Pakeltis
30. Maksimas Zacharovas
31. Marcijonas Urmonas
32. Marijus Kaukėnas
33. Mindaugas Mačernis
34. Nijolė Makštutienė
35. Ona Balžekienė
36. Pavel Kovtunec
37. Petras Auštrevičius
38. Raimondas Imbrasas
39. Remigijus Osauskas
40. Ričardas Juška
41. Rimantas Mikaitis
42. Saulius Mikoliūnas
43. Sigitas Mičiulis
44. Sigitas Šliažas
45. Simonas Gentvilas
46. Simonas Kairys
47. Šarūnas Gustainis
48. Vida Šalčiuvienė
49. Vidmantas Martikonis
50. Vydutis Šereika
51. Viktorija Čmilytė-Nielsen
52. Virgilijus Eidimtas
53. Vitalijus Gailius
54. Vytautas Grubliauskas
55. Žydrūnas Savickas
Viso
76001901 X           X           X               X X     X     X                   X     X       X   X     X X     X X 15
76003643       X   X             X                   X           X   X X         X   X X   X         X X       X X     15
76003662           X X X   X X   X         X     X                     X         X               X X         X   X X   15
76005568       X X X   X   X                     X   X           X   X     X                     X           X X X   X 15
76005681     X X X X   X         X         X     X               X     X               X     X   X   X X               15
76006192 X X   X   X   X X X X X           X     X                   X                           X               X X   15
76006530     X X   X       X               X         X       X   X   X X               X     X         X       X X     15
76007240 X   X X     X X   X X X                 X   X   X                       X X                 X         X       15
76014990       X X   X     X     X               X X X                           X     X     X     X X       X   X     15
76016043     X   X X     X                   X   X   X                 X   X     X               X   X X         X   X 15
76016503         X X       X         X           X X                 X X         X X     X       X             X X X   15
76018131   X X X   X X                     X         X       X   X   X X   X           X                       X X     15
76018585     X     X   X             X     X   X X   X X               X   X     X           X         X         X     15
76019191     X X     X                           X   X X   X   X           X       X     X             X X         X X 15
76021584 X     X   X   X                         X X   X     X   X     X         X   X           X               X X   15
76023902       X   X     X   X             X         X       X   X     X   X         X X     X X                 X     15
76025422       X X           X   X     X   X     X X           X X               X       X       X X X                 15
76026299     X X                 X         X         X       X   X               X     X     X   X X X         X X     15
76026445     X X   X       X               X     X   X X X   X         X   X     X           X                   X     15
76031227     X   X   X                     X     X X X         X     X X   X     X           X   X               X     15
76031521         X     X   X           X                                   X     X X   X   X         X   X   X   X X X 15
76034302                             X     X         X X       X     X X   X X     X X             X X X         X     15
76036471 X     X   X     X X X   X         X X   X                               X               X             X X X   15
76038643                       X     X     X   X X   X             X X     X     X         X           X   X X   X     15
76038765     X           X               X       X           X     X   X X     X X               X       X     X X X   15
76040314   X     X   X           X     X   X   X   X           X X                 X         X   X X         X         15
76043075     X X               X X         X         X   X     X                 X X X           X     X     X   X     15
76043594     X X           X         X     X     X X             X   X X         X   X           X           X   X     15
76045112     X X   X                       X                 X   X   X X         X   X X         X   X           X   X 15
76045959       X X       X                 X X         X     X   X     X   X     X   X         X X                   X 15
76050683       X   X       X X X           X     X   X           X   X X             X           X           X X       15
76052143     X X               X     X       X       X X X           X                 X               X     X X X X   15
76053730 X     X       X X X X X X               X                               X X             X               X X X 15
76056914     X   X                         X     X X X X     X X X     X         X               X X             X     15
76058604       X     X       X       X           X       X     X     X X     X   X                       X   X X X     15
76059727       X                 X         X   X X X X         X     X         X X   X           X X             X     15
76060102           X               X X       X X X     X X   X             X   X   X                 X       X     X   15
76060456     X X   X                       X         X       X   X   X X               X               X     X X X X   15
76062214     X     X   X                   X     X X X   X           X       X   X X             X           X   X     15
76063884               X X X   X           X     X   X               X     X     X           X       X X     X   X     15
76064992       X     X           X X   X   X     X             X   X           X X X X           X   X                 15
76065347   X                             X X     X   X           X X   X   X   X X         X             X X X         15
76065550     X X   X   X X                 X     X   X       X   X   X X               X           X             X     15
76067189     X   X               X       X       X   X   X     X   X               X       X     X   X     X X         15
76072474   X   X   X                 X     X   X X   X X       X                 X               X X X               X 15
76073602       X   X                       X     X           X   X     X         X   X       X   X X         X   X   X 15
76074228 X               X                 X         X       X       X X   X         X X     X   X     X     X       X 15
76074920     X X   X                       X     X   X       X   X   X X               X         X     X       X X     15
76076920         X     X         X     X         X X X                       X   X   X   X     X X X         X         15
76077090     X   X   X         X         X X     X             X     X           X X             X           X   X   X 15
76079460   X   X X           X         X                         X   X     X         X X     X     X   X     X   X     15
76080480 X     X     X X     X X                 X X                 X           X     X         X           X   X   X 15
76083461     X X   X           X           X         X X     X   X   X X               X               X       X X     15
76083544       X   X   X         X X             X   X           X   X             X   X         X     X       X X     15
76084042     X         X         X   X X   X     X   X           X   X X         X                 X         X     X   15
76087670 X   X X X           X   X         X     X   X                 X         X X               X X       X         15
76089496     X X         X       X   X           X   X   X           X     X     X X X                           X X   15
76092275     X X   X                       X     X   X       X   X   X X           X X X           X             X     15
76095807       X       X   X X   X           X   X   X         X                 X X             X X X           X     15
76099650     X X X     X         X   X           X X X   X                       X X                 X       X   X     15
76101225     X X                 X     X   X     X X     X     X                     X           X X X       X   X     15
76101492     X X X     X                         X X X       X       X           X X X               X           X X   15
76104391     X                   X               X X           X             X   X           X   X X X       X X   X X 15
76104885       X         X X   X                     X X     X   X   X X               X                       X X X X 15
76111164     X         X             X     X     X   X X         X X       X           X     X         X       X X     15
76111726 X     X X               X     X     X         X         X     X   X     X   X             X         X       X 15
76112141     X       X X         X   X           X   X       X   X     X   X     X               X     X         X     15
76114320     X X     X           X   X     X     X X           X                 X               X       X       X X X 15
76115961                     X X   X     X     X   X       X             X X   X X X     X             X   X           15
76118469               X X   X             X X   X   X                 X     X   X X             X               X X X 15
76120867   X   X X         X   X     X     X     X   X           X   X X             X X                     X         15
76121507 X   X       X X X X X             X     X       X                       X X X           X   X                 15
76123210       X           X               X         X X         X     X             X X X   X   X     X       X X     15
76123753     X X   X                       X     X   X         X X     X         X     X     X     X         X   X     15
76124742         X         X         X     X     X     X     X             X     X           X   X   X   X   X       X 15
76125565   X   X           X X X X     X   X     X   X         X       X         X                 X               X   15
76125919       X   X     X       X         X                     X   X               X X   X X     X X       X X       15
76129696   X X X       X             X           X X                 X           X         X     X X         X   X X   15
76130004       X X           X   X   X           X                   X       X   X X     X       X X         X   X     15
76131444                                   X         X             X X     X   X X   X     X     X X       X X   X   X 15
76132675         X X X       X   X               X X   X         X     X   X     X   X           X               X     15
76132716         X           X             X     X   X           X   X X     X   X               X           X   X X X 15
76133019               X         X     X   X     X X           X                 X       X X   X   X           X   X X 15
76133527       X   X                       X     X X X       X   X   X X         X           X   X   X           X     15
76134105   X X X   X                       X         X       X       X X   X           X     X         X       X X     15
76134883   X             X X         X         X     X           X   X X         X   X       X     X         X   X     15
76135032     X X X X X     X     X         X         X           X         X     X               X   X           X     15
76139711     X X   X   X           X           X X X X               X       X   X X           X     X                 15
76145310   X X X   X       X               X         X       X   X   X X               X     X                 X X     15
76147270     X                             X     X X           X             X   X           X   X X X       X X   X X 15
76147982             X             X     X       X   X     X     X X                 X     X X   X X     X       X     15
76149235     X X   X         X             X     X   X X     X   X   X X             X                       X   X     15
76149409               X X       X         X     X   X           X     X     X     X     X         X X         X X     15
76149620 X     X X     X         X     X     X       X             X                     X X     X X         X   X     15
76149911     X X X X                 X     X     X X X           X               X   X             X           X X     15
76151110 X   X X X X       X   X X   X               X                 X                         X     X       X     X 15
76155038     X X   X                       X     X   X       X   X   X X                     X   X X         X   X     15
76156038     X   X   X X         X         X   X X X           X               X X       X           X             X   15
76156430     X   X   X X     X X         X X     X       X                       X                     X X       X X   15
76157006 X     X   X   X X   X X             X   X   X                 X                     X   X               X X   15
76158244       X                 X     X         X X X           X   X       X   X       X     X   X             X X   15
76165338         X     X       X       X   X     X   X   X                       X X X           X   X       X       X 15
76165556     X X   X       X               X     X   X X     X         X               X     X         X     X   X     15
76165561             X X X X     X                   X       X   X   X X   X                 X       X       X X       15
76165580     X X   X     X                 X         X       X   X   X X               X     X         X       X X     15
76168071         X           X X     X   X X   X X   X X X                                                     X X X X 15
76170068             X X         X         X     X             X     X           X X       X     X X     X   X       X 15
76170554   X X             X                         X X     X   X   X X         X   X X     X       X           X     15
76172064           X   X     X   X         X     X X             X   X     X     X   X           X X             X     15
76172501   X   X X       X X               X         X   X                       X     X     X     X         X   X X   15
76177087     X X X                   X           X X X       X       X X         X X X               X           X     15
76179663   X                 X   X     X         X   X               X           X   X         X X X X       X   X     15
76181286     X         X         X     X   X     X X X         X                 X   X   X     X X X                   15
76181813         X               X     X       X X X   X       X             X   X       X   X     X         X   X     15
76182416     X X     X     X               X     X X           X       X         X       X       X X X             X   15
76183691       X   X                       X     X   X       X   X   X           X     X         X   X X       X X     15
76183752     X               X X           X     X X X X       X           X     X                     X         X X X 15
76188057             X X         X   X X         X X X   X                   X           X     X X X X                 15
76188595     X X   X                 X     X     X   X       X   X   X X             X X               X       X       15
76191254 X X   X       X X X X X         X X     X   X   X                       X X                                   15
76191285     X X   X   X   X X   X               X   X                                 X     X               X X X   X 15
76191434     X         X         X   X     X       X               X X X         X   X               X     X X       X 15
76192169       X X X X                           X X             X   X           X   X X         X X X         X       15
76194541     X     X       X   X             X   X           X       X                 X     X   X     X         X X X 15
76195532     X X   X         X X           X             X       X   X X             X           X   X       X X       15
76198324       X                 X     X   X   X     X   X       X   X X X                           X       X   X   X 15
76198541     X   X         X   X           X     X   X             X       X     X         X       X       X X   X     15
76201727   X   X X X                             X X                 X     X     X   X X         X X X         X       15
76202484         X X   X     X             X     X   X               X           X X     X       X X     X       X     15
76204596     X X   X       X X X           X     X               X   X X             X           X           X X       15
76205449               X         X               X X X         X   X X X         X               X X         X   X X   15
76208166 X             X     X X           X X   X X             X   X           X X             X X           X       15
76211307 X   X X X           X   X         X     X   X                 X         X X               X X       X         15
76212804     X X         X         X     X   X   X           X         X X       X                       X X     X X   15
76212980     X         X     X X     X   X X         X             X       X     X         X     X         X X         15
76218121       X X     X     X   X   X               X         X   X X           X             X   X     X       X     15
76218337 X     X       X   X X X X         X X   X   X   X                 X                     X                 X   15
76221135   X X X   X     X                       X               X   X X     X   X   X X                       X X     15
76221165   X         X X       X   X           X                 X   X X   X X       X       X   X               X     15
76221788       X   X X X                   X     X X X X         X     X         X   X                           X   X 15
76222486       X     X       X       X X         X   X                 X         X   X     X     X X X           X     15
76222789       X X   X     X X X X         X     X X                             X X             X           X   X     15
76223224       X     X           X     X   X     X X X         X             X   X   X   X     X   X                   15
76224944     X   X                         X         X X           X       X     X   X     X         X X   X X   X     15
76225182     X X X     X   X X                   X X             X     X   X     X X         X   X                     15
76225680         X               X         X     X X           X X X             X       X       X X         X     X X 15
76228485           X X     X     X     X         X X X                 X         X               X X           X X X   15
76230966       X     X       X       X X   X     X   X               X       X   X   X             X             X   X 15
76231026     X X   X       X               X     X   X X X   X         X   X     X                             X X     15
76231489     X X       X         X X       X     X   X X     X X                           X         X       X   X     15
76232906   X   X                 X   X     X     X                         X         X     X   X X X X       X X       15
76233774       X       X   X     X                 X   X     X X           X             X       X X X     X X         15
76235675                 X               X       X     X     X     X   X X     X X                   X   X     X X   X 15
76236087       X           X X X           X X   X X X         X                 X               X X X       X         15
76237690     X X X   X     X         X   X     X X             X         X       X X     X               X             15
76237879     X X   X                 X     X         X           X     X               X               X     X X X X X 15
76241103     X     X   X   X X   X         X                         X     X       X             X   X       X   X X   15
76242841                         X   X X         X X                 X       X   X X X   X     X X X             X     15
76243141   X           X         X   X     X     X X               X   X         X X X   X       X X                   15
76245172                         X     X         X X X         X     X                   X       X X X       X   X X X 15
76245657     X X X   X           X   X     X         X       X       X           X               X   X           X X   15
76245878       X   X   X   X X   X               X   X           X     X   X     X   X             X             X     15
76245898         X     X X X         X           X           X                   X       X   X       X       X   X X X 15
76246154   X         X         X X   X         X X X               X               X X     X             X   X     X   15
76246706     X X   X         X X   X X     X   X     X       X     X                           X       X     X         15
76247750 X     X X X         X X           X     X X             X   X               X           X X           X       15
76249684   X X X X X     X     X       X X                   X       X               X X                       X X     15
76250413   X   X       X X X         X       X                             X     X           X   X           X   X X X 15
76250547     X   X   X       X   X   X X       X X   X                           X             X X         X     X     15
76250835       X     X X     X         X   X       X X         X           X                         X         X X X X 15
76252577     X X   X                       X         X       X   X   X X   X         X       X               X X X     15
76254943 X     X       X X X X X             X   X                                           X   X             X X X X 15
76259382     X X X X       X               X                 X   X   X X               X