IX Visuotinis suvažiavimas

Kontrolės komisijos rinkimai

  Balsavimo pabaiga: 2016-06-11 17:46
Klausimo statusas: (Pasibaigęs)
Viso turinčių teisę balsuoti: 1000, registruota: 738 (73.8 %)
Vietiniai mandatai: 738, iš jų balsavę: 677 (91.73 %)
Viso balsavo: 677 (91.73 %)
Balsuotojas
1. Aira Visockaitė
2. Aleksandras Toropčinas
3. Alvydas Dainys
4. Audrius Šapalas
5. Aušra Verbovienė
6. Darius Ulkštinas
7. Egidijus Žukauskas
8. Janina Lapėnienė
9. Jonas Žemaitis
10. Margarita Čėplienė
11. Modestas Petraitis
12. Raimundas Miladauskas
13. Regina Rupšienė
14. Rita Petkevičienė
15. Virginija Chomentauskaitė
16. Vytenis Klimas
17. Žaneta Stankevičienė
18. Živilė Kristutienė
Viso
76001901 X X X               X       X X   X 7
76003643   X X X     X   X       X X         7
76003662     X X   X             X   X   X X 7
76005681   X X   X         X X           X X 7
76006192 X     X X X         X   X         X 7
76006530 X       X         X X   X X     X   7
76007240 X     X       X   X     X     X   X 7
76014990 X     X         X X X   X   X       7
76016043 X     X X         X     X       X X 7
76016503   X   X X   X   X X     X           7
76018131 X     X X X       X X           X   7
76018585 X           X       X   X   X   X X 7
76019191 X X         X     X   X X       X   7
76021584       X X X X       X   X       X   7
76023902   X     X X         X   X       X X 7
76025422 X         X       X   X   X X     X 7
76026299         X         X X X X X     X   7
76026445 X     X     X     X X       X     X 7
76031227 X         X     X X         X X   X 7
76031521 X       X X     X   X       X X     7
76034302 X       X X     X   X         X X   7
76036471 X X   X X X                 X     X 7
76038643 X   X     X             X X     X X 7
76038765   X X         X X         X     X X 7
76040314 X X X       X X X           X       7
76043075 X       X         X     X   X   X X 7
76043594     X   X           X   X   X   X X 7
76045112 X X     X X     X X             X   7
76045959 X     X     X         X X X       X 7
76050683 X X   X X       X   X         X     7
76052143 X       X           X X   X X X     7
76053730 X     X X         X X   X         X 7
76056914 X X X   X           X X       X     7
76058604 X X     X       X X     X   X       7
76059727   X X   X     X X           X     X 7
76060102   X             X   X   X   X X   X 7
76060456       X X           X   X X   X X   7
76062214 X   X     X         X       X X   X 7
76063884 X   X   X         X     X X     X   7
76064992 X X X       X X X           X       7
76065347 X X X X   X X   X                   7
76065550     X   X       X   X       X   X X 7
76067189   X X   X X     X           X     X 7
76072474   X   X X X   X X X                 7
76073602 X       X X   X   X     X   X       7
76074228 X       X   X           X X     X X 7
76074920       X X X         X   X X     X   7
76076920 X       X X       X     X   X X     7
76077090 X     X   X X     X X           X   7
76079460 X     X X X         X   X X         7
76080480   X   X       X     X   X   X     X 7
76083461 X     X X         X     X     X   X 7
76083544     X     X X   X   X   X X         7
76084042 X   X       X   X X     X         X 7
76087670 X     X X         X     X   X     X 7
76089496     X   X   X X         X   X     X 7
76092275     X   X   X   X X     X         X 7
76095807 X       X   X     X X       X     X 7
76099650 X X X     X   X     X       X       7
76101225   X X     X X         X     X X     7
76101492 X   X   X         X X   X   X       7
76104391 X       X         X X   X   X     X 7
76104885 X       X     X   X       X X X     7
76111164 X     X     X       X   X X       X 7
76111726 X         X       X X X     X X     7
76112141 X       X     X     X       X   X X 7
76114320 X       X X         X   X   X     X 7
76115961         X X       X     X   X   X X 7
76118469 X X     X         X X X           X 7
76120867 X     X     X   X X     X     X     7
76121507       X   X           X X X     X X 7
76123210 X     X   X     X       X       X X 7
76123753 X     X X         X X   X       X   7
76124742   X X   X   X X   X     X           7
76125565 X X   X X X             X         X 7
76125919 X   X   X X X   X   X               7
76129696 X                   X   X   X X X X 7
76130004 X       X X       X   X     X   X   7
76131444 X                 X     X X X   X X 7
76132675   X     X       X X X   X       X   7
76132716             X       X X X X     X X 7
76133019   X       X   X X       X   X     X 7
76133527 X X   X   X         X   X       X   7
76134105 X     X X X X       X           X   7
76134883 X       X         X         X X X X 7
76135032 X   X     X   X   X     X   X       7
76139711       X X X X       X X       X     7
76145310               X   X X   X X X     X 7
76147270 X X   X X         X X       X       7
76147982 X X X   X     X   X     X           7
76149235         X X         X   X X   X X   7
76149409 X X     X       X X     X   X       7
76149620 X     X X X     X             X   X 7
76149911 X X   X     X   X         X       X 7
76151110 X     X     X     X X   X   X       7
76155038 X                   X   X X X X X   7
76156038 X X X   X         X     X   X       7
76156430   X X X       X     X X           X 7
76157006 X       X   X     X     X     X   X 7
76158244         X   X   X X X   X   X       7
76165338 X       X X X       X       X   X   7
76165556 X     X X   X     X     X         X 7
76165561 X       X     X   X X   X         X 7
76165580       X X X X       X   X X         7
76168071 X       X     X   X     X   X     X 7
76170068   X X     X   X X           X     X 7
76170554   X X X X X X             X         7
76172064             X   X X X       X X   X 7
76172501 X       X X     X   X   X     X     7
76177087 X         X     X   X   X   X X     7
76179663           X       X X X   X   X   X 7
76181286 X       X X       X   X     X X     7
76181813 X X       X             X   X X   X 7
76182416 X X             X     X X   X     X 7
76183691 X     X X   X       X       X     X 7
76183752 X       X     X   X     X X X       7
76188057 X X X     X     X X   X             7
76188595 X X       X             X X X X     7
76191254       X X         X     X   X X   X 7
76191285   X   X     X       X   X X     X   7
76191434   X     X           X   X   X X   X 7
76192169 X X       X       X   X X   X       7
76194541 X     X             X   X X     X X 7
76195532 X   X   X X X     X X               7
76198324 X       X X X         X     X     X 7
76198541 X X X   X     X X               X   7
76201727       X X X       X           X X X 7
76202484       X   X     X X         X   X X 7
76204596 X X   X X       X   X         X     7
76205449 X X   X         X   X     X   X     7
76208166       X   X X   X X       X       X 7
76211307       X X X       X     X   X     X 7
76212804   X X         X X X             X X 7
76212980 X       X X       X     X       X X 7
76218121 X           X     X X X X X         7
76218337         X   X X   X     X   X   X   7
76221135 X       X X         X     X X   X   7
76221165 X     X X X         X       X   X   7
76221788 X       X X         X   X     X X   7
76222486 X       X   X   X     X   X       X 7
76222789 X     X X               X X X     X 7
76223224 X       X     X   X   X       X X   7
76224944 X X X           X       X       X X 7
76225182 X       X       X X     X   X     X 7
76225680   X X           X     X     X   X X 7
76228485   X   X     X       X     X   X   X 7
76230966   X   X   X     X X X             X 7
76231026 X     X     X     X     X   X     X 7
76232906   X       X X   X   X X       X     7
76233774   X   X X   X       X       X     X 7
76235675   X X         X X         X     X X 7
76236087 X     X           X X   X X       X 7
76237690   X     X     X             X X X X 7
76237879 X       X   X     X X     X     X   7
76241103 X X   X     X               X   X X 7
76242841 X X       X       X         X   X X 7
76243141     X       X   X   X   X   X     X 7
76245172 X       X             X     X X X X 7
76245657 X     X           X X X     X   X   7
76245878 X       X       X       X X X     X 7
76245898 X     X   X         X       X   X X 7
76246154   X X   X     X         X   X     X 7
76246706 X X X   X X     X           X       7
76247750 X     X X X     X   X             X 7
76249684   X X X X X X X                     7
76250413       X X     X   X X   X         X 7
76250547 X   X     X       X   X     X X     7
76250835 X     X     X   X X     X         X 7
76252577       X X X X       X   X X         7
76254943 X     X X           X   X     X   X 7
76259382       X X   X       X   X X     X   7
76260549 X     X X         X X   X       X   7
76261124 X     X X X       X X           X   7
76261675 X       X   X       X   X       X X 7
76262584       X     X     X X     X X   X   7
76264089   X   X X       X       X   X   X   7
76264206 X     X       X X   X   X         X 7
76265742 X     X   X X       X   X         X 7
76267735         X   X     X   X X   X     X 7
76267978 X     X X       X       X       X X 7
76268115   X X X             X   X     X   X 7
76270312   X X   X X X                   X X 7
76274554 X     X   X         X   X   X     X 7
76274688       X X X     X       X       X X 7
76283135       X X   X   X X         X     X 7
76285626 X       X X     X X     X         X 7
76287204 X       X X       X X   X         X 7
76288267 X     X X X             X X     X   7
76289534 X X     X         X   X     X     X 7
76292934     X X       X   X         X X   X 7
76294767 X X     X       X           X   X X 7
76296490       X X X         X       X   X X 7
76297129             X     X X   X     X X X 7
76299946 X     X           X X   X X X       7
76300443 X                 X X   X X     X X 7
76303074 X           X     X         X X X X 7
76306124           X       X X X X X     X   7
76309250     X X X X X X X                   7
76311162 X X   X X       X   X       X       7
76311610 X       X     X X X     X         X 7
76312724 X X     X X             X       X X 7
76314947 X X     X       X       X   X   X   7
76316770     X X X X X   X X                 7
76319247             X X   X X   X X       X 7
76321597     X   X     X X           X   X X 7
76322572   X X       X     X X       X     X 7
76322583         X   X           X X X   X X 7
76323284 X X                 X       X X X X 7
76323629 X     X     X     X X       X     X 7
76327111 X       X X       X     X   X     X 7
76328561                   X X   X   X X X X 7
76329545 X X             X X     X   X     X 7
76333998 X X X   X               X       X X 7
76335986 X     X X         X X       X X     7
76337639 X                 X X   X   X   X X 7
76338779 X X   X X     X     X           X   7
76340151 X       X         X   X     X X X   7
76340467 X   X   X         X     X     X X   7
76343939 X     X X X       X X     X         7
76344661       X X X       X X       X X     7
76346572 X   X         X         X X     X X 7
76352257 X X       X         X       X X X   7
76352459 X X       X   X         X   X   X   7
76353388 X X X   X     X X           X       7
76354073 X X                 X     X   X X X 7
76356171 X     X X X X           X       X   7
76357666 X     X X X       X     X         X 7
76358848 X     X X           X   X   X   X   7
76358921   X         X X         X   X X   X 7
76359458     X   X   X X   X     X         X 7
76360729 X       X     X X X     X X         7
76361022 X       X         X X X       X X   7
76361171     X   X     X   X X         X   X 7
76361329 X     X X X X     X             X   7
76362248 X     X X X   X     X           X   7
76362792 X           X       X   X X     X X 7
76364305                   X X X X   X X   X 7
76364327 X X       X       X   X       X   X 7
76364787 X X     X X           X   X       X 7
76366882 X       X         X X       X   X X 7
76367183 X     X X         X X   X   X       7
76367235 X     X X   X       X           X X 7
76369310 X X   X X         X X       X       7
76369344       X     X X     X X X       X   7
76372594     X X     X       X   X   X     X 7
76373572       X X X       X     X       X X 7
76374762 X     X X         X     X       X X 7
76375267         X X     X X X       X     X 7
76378437 X       X         X       X X   X X 7
76378455 X X       X X       X     X   X     7
76382024 X X           X X           X   X X 7
76387776       X X X X       X   X X         7
76387969       X X               X X X   X X 7
76390092     X X             X   X   X X X   7
76391367 X                 X X X X   X X     7
76391511 X X X         X X             X   X 7
76393457 X     X X X X     X     X           7
76393491   X   X X X         X   X         X 7
76395665 X     X   X X           X X     X   7
76396531   X           X X   X     X   X   X 7
76396665 X X     X         X   X     X   X   7
76398203       X X X X       X   X       X   7
76402088 X     X X           X   X   X     X 7
76403395 X   X   X X     X       X X         7
76404666 X     X X         X     X X     X   7
76405888 X X X X X X X                       7
76407455   X   X   X     X     X       X   X 7
76407777 X       X X   X   X     X         X 7
76408467 X X   X   X       X X   X           7
76410364       X X X         X   X   X   X   7
76410433 X X       X       X     X       X X 7
76410503 X   X   X X   X   X               X 7
76411135 X       X   X       X   X X     X   7
76411582 X   X X           X     X X X       7
76412593 X       X   X       X   X X     X   7
76413862   X X   X       X       X X     X   7
76414328   X X   X   X X X         X         7
76416112 X     X X   X           X X     X   7
76416782 X   X   X   X         X     X   X   7
76418270       X       X       X X X     X X 7
76418748 X     X   X         X   X   X   X   7
76419513 X   X         X   X X       X     X 7
76420715 X       X X         X       X   X X 7
76422333 X   X X           X     X   X   X   7
76422518       X         X X X   X     X X   7
76424160   X   X     X   X             X X X 7
76424376 X X     X         X       X     X X 7
76426695 X     X   X X     X X X             7
76428958 X             X   X X   X X   X     7
76431876 X     X X   X       X         X X   7
76433259 X   X       X     X     X X   X     7
76434688 X       X             X X   X   X X 7
76435550 X       X   X   X   X   X   X       7
76436345 X X X         X             X X   X 7
76440217         X       X X X   X     X   X 7
76442084 X       X         X X   X X     X   7
76443691 X X                 X X     X   X X 7
76445933 X       X X X           X   X     X 7
76446426     X   X X X       X   X X         7
76448403 X       X   X     X X       X     X 7
76450299 X X X             X     X   X   X   7
76451598     X   X X X           X X       X 7
76452306 X     X X         X     X       X X 7
76456456   X     X     X   X X   X X         7
76457442   X X X       X X         X X       7
76459074             X   X X     X   X X   X 7
76461009 X     X X X         X         X X   7
76461471 X     X X   X     X     X         X 7
76462904     X       X           X   X X X X 7
76464472 X       X     X   X     X X X       7
76465651 X X   X       X     X     X     X   7
76469005     X X X   X   X X     X           7
76469387 X X   X                     X X X X 7
76471119 X X X   X         X         X     X 7
76473542 X       X X       X         X X X   7
76473600         X       X X   X     X X   X 7
76478162 X         X X       X     X X   X   7
76478613   X X X       X X X               X 7
76480914 X   X   X           X   X     X X   7
76485452       X     X   X   X X     X     X 7
76488648 X     X X   X           X   X   X   7
76493408   X     X   X     X     X       X X 7
76493798 X X             X   X   X   X   X   7
76493933 X X     X X           X     X     X 7
76495133 X       X   X       X       X   X X 7
76496171   X     X               X X X   X X 7
76496764         X X         X   X X   X X   7
76499930   X         X X     X   X       X X 7
76500995 X     X X X X           X X         7
76501118 X X     X           X       X X X   7
76502539 X   X     X X           X X     X   7
76503511 X X   X X X X       X               7
76504710       X   X       X X X         X X 7
76504973     X X         X X     X   X   X   7
76508544     X X     X   X   X       X     X 7
76509938     X X       X X   X   X   X       7
76512065 X X X X X X X                       7
76514584     X       X     X   X X     X X   7
76514618 X       X     X   X     X   X   X   7
76517687 X     X X X                   X X X 7
76517916     X     X       X   X     X X   X 7
76518598           X X     X X   X X     X   7
76520921 X         X       X     X X X     X 7
76520939 X       X     X   X     X X X       7
76525462 X       X           X X     X X X   7
76526415 X X                 X   X   X X   X 7
76528021 X           X X       X   X   X X   7
76528300 X     X   X       X     X   X     X 7
76534631 X       X X     X   X X X           7
76537238       X X X       X X   X X         7
76537460 X       X     X   X     X     X X   7
76539043 X X X X X         X         X       7
76539243 X     X X     X X X X               7
76539851 X     X X           X       X   X X 7
76540626   X               X     X   X X X X 7
76542232 X     X           X X   X X       X 7
76542717 X       X X       X     X X     X   7
76544434 X   X X X X                 X     X 7
76546506     X   X     X X       X       X X 7
76546602     X X X   X   X X X               7
76547051   X X       X       X X     X X     7
76547589   X X       X     X         X X   X 7
76551518 X     X X X         X X         X   7
76551644 X X X X X X X                       7
76552006 X X   X X       X       X         X 7
76553867 X   X X     X     X     X         X 7
76554577 X X     X X         X     X   X     7
76561802 X X     X X X           X   X       7
76563091 X     X           X X   X X       X 7
76565353 X X       X X         X       X   X 7
76565964 X         X       X X       X X X   7
76568940 X X     X X         X       X     X 7
76570123 X     X             X   X     X X X 7
76570786   X X             X X   X   X X     7
76571008 X     X   X X     X       X       X 7
76571628 X X   X X X         X       X       7
76571646 X         X         X X X     X   X 7
76574162 X     X X           X   X   X   X   7
76576147 X       X X         X   X       X X 7
76576324 X       X X       X X   X         X 7
76578419 X X X       X             X     X X 7
76579132 X X X X X X X                       7
76579516 X X       X X X             X   X   7
76586032 X X     X   X       X     X     X   7
76587114 X X     X           X     X X     X 7
76588479         X X         X   X   X X   X 7
76588601 X   X X             X X     X   X   7
76589702                   X X X X   X   X X 7
76591434   X   X X   X     X         X     X 7
76593109 X X   X X X         X     X         7
76593941 X                 X     X   X X X X 7
76594973 X     X     X   X   X       X     X 7
76595321 X X               X X   X       X X 7
76596893 X   X   X   X     X     X       X   7
76597182 X X X             X           X X X 7
76597880   X           X   X X     X X     X 7
76598304   X     X X X           X   X     X 7
76599728 X     X   X X       X   X       X   7
76600715       X X   X     X       X     X X 7
76607739 X X X X   X   X X                   7
76608145   X   X     X     X     X   X     X 7
76609097 X   X   X         X X   X       X   7
76610289 X                   X   X X   X X X 7
76612001 X     X   X X                 X X X 7
76612952 X     X   X X       X   X       X   7
76613272 X X         X X   X X             X 7
76614775 X         X       X     X X     X X 7
76615720   X X           X   X X   X X       7
76615752 X   X           X   X   X   X   X   7
76618090 X X     X     X   X     X X         7
76620443                   X X X     X X X X 7
76620551 X X     X             X   X X     X 7
76621491 X X   X X       X       X   X       7
76622028       X     X X     X   X   X   X   7
76623289 X   X X X         X   X X           7
76625919 X     X X X         X X         X   7
76626586 X           X   X X           X X X 7
76626606 X       X       X X         X   X X 7
76627079 X         X       X X   X     X X   7
76627684 X X X X X X                   X     7
76628303 X     X X         X   X     X X     7
76629056 X     X X X X       X     X         7
76629389   X X   X       X X         X     X 7
76631208         X X X     X X     X     X   7
76632729 X           X   X X X   X   X       7
76632923 X X X   X           X   X   X       7
76634504   X X   X     X             X   X X 7
76636949       X X X X             X X     X 7
76637743 X X     X       X   X   X     X     7
76639683 X       X         X     X   X X   X 7
76642541 X       X           X X     X X   X 7
76643558 X     X   X X       X   X X         7
76646906   X     X     X X X         X   X   7
76647015 X   X     X X     X           X X   7
76648885       X X       X X X         X X   7
76649683 X X     X     X     X       X X     7
76653396 X     X X   X       X   X X         7
76654586 X   X   X     X   X         X     X 7
76654594 X X           X X X     X   X       7
76658916         X   X     X     X   X X   X 7
76660025 X X   X     X   X           X     X 7
76660519 X X       X   X X   X       X       7
76661274 X     X X X             X X     X   7
76662445 X   X   X         X X       X     X 7
76664673     X       X   X X X   X   X       7
76664803 X       X     X   X     X   X   X   7
76666260   X X         X X     X X         X 7
76668058   X X         X X X     X   X       7
76668533     X X X X     X               X X 7
76671133 X X   X X X               X       X 7
76671615   X   X       X X X   X   X         7
76675360 X X       X         X X       X   X 7
76677617 X     X X   X X         X         X 7
76677653 X           X   X X           X X X 7
76678347   X   X X           X   X X       X 7
76678558           X X   X X         X X   X 7
76679877 X     X X         X X   X       X   7
76685453 X   X   X       X       X       X X 7
76687515 X       X     X   X X   X   X       7
76691262 X         X       X   X X X X       7
76691546 X   X X X X         X       X       7
76691586           X X   X X       X     X X 7
76691866       X X   X       X   X X       X 7
76693594 X       X X       X   X X     X     7
76694082 X X   X X X               X     X   7
76694696   X X     X   X X   X   X           7
76695199 X X         X       X X     X X     7
76697831 X               X X X   X X     X   7
76700063       X X X         X     X     X X 7
76700749 X X     X   X       X     X     X   7
76701412 X       X         X X   X X     X   7
76701833 X X X             X     X       X X 7
76702953 X       X X X   X     X X           7
76703507 X         X X     X X X         X   7
76703940       X X   X       X   X X       X 7
76704051   X               X   X     X X X X 7
76704244 X X X       X   X             X   X 7
76704501   X             X X X   X   X     X 7
76713819 X       X X X       X   X         X 7
76714065 X X     X       X       X X       X 7
76714601 X     X X     X   X X             X 7
76716456         X     X   X     X X X   X   7
76716827 X X               X   X   X X X     7
76718388     X     X X           X   X X   X 7
76719810 X X     X           X         X X X 7
76719884         X X         X   X     X X X 7
76720050 X     X X X         X   X         X 7
76720141 X X   X   X X         X       X     7