IX Visuotinis suvažiavimas

Etikos ir skaidrumo komisijos rinkimai

  Balsavimo pabaiga: 2016-06-11 17:46
Klausimo statusas: (Pasibaigęs)
Viso mandatų: 1000, registruota: 738 (73.8 %)
Vietiniai mandatai: 738, iš jų balsavę: 673 (91.19 %)
Viso balsavo: 673 (91.19 %)
Balsuotojas
1. Agnė Minkevičienė
2. Arvydas Švirmickas
3. Audrius Masilionis
4. Aušra Endriukaitienė
5. Brigita Bingelytė
6. Danutė Rainienė
7. Darius Udrys
8. Giedrė Pilipavičienė
9. Giedrė Radzevičiūtė
10. Ingrida Kepalaitė
11. Jolanta Rupeikienė
12. Kristina Velijeva
13. Lina Balčiūnaitė
14. Lukas Liudvikas
15. Mantas Paulauskas
16. Marius Kapočius
17. Milda Jarmoškienė
18. Narūnas Lendraitis
19. Nomeda Repšytė
20. Rasa Gruodytė
21. Reda Zakarauskaitė
22. Remigijus Zolubas
23. Simonas Girdzijauskas
24. Svajūnas Juodka
25. Ugnė Kemėšiūtė
26. Viktoras Strups
27. Vilda Lukaitytė
28. Violeta Raslanienė
29. Vytautas Danilevičius
30. Vytautas Mitalas
31. Vytautas Tamošiūnas
32. Vytautas Ūsas
33. Vytenis Simokaitis
Viso
76001901                 X         X X         X         X   X   X X X X X 11
76003643     X     X X           X           X     X   X   X X   X X       11
76003662     X         X     X   X   X X X X   X                 X X       11
76005681         X X X       X         X   X           X         X X X X   11
76006192                   X X     X     X X   X X X     X X X             11
76006530       X X X X X X       X         X     X X       X               11
76007240         X           X X         X       X X     X   X X X     X   11
76014990         X   X     X X   X               X       X X X   X X       11
76016043               X         X     X     X   X       X X X   X X X     11
76018131   X X             X X   X         X     X X     X   X   X         11
76018585 X X X   X X                 X       X   X     X         X   X     11
76019191   X X       X       X   X     X   X   X   X       X         X     11
76021584   X X       X     X X     X     X X       X X     X               11
76023902         X       X   X     X X   X X             X       X   X X   11
76025422         X     X         X     X   X X   X   X   X         X     X 11
76026299         X X X       X     X             X   X   X       X X     X 11
76026445   X X         X X       X   X X         X X   X         X         11
76031227             X X     X   X   X X         X       X       X X   X   11
76031521   X         X     X     X         X   X X X X           X     X   11
76034302   X         X   X           X X           X X     X     X   X X   11
76036471             X X     X     X     X X       X X X   X       X       11
76038643 X     X     X X       X         X         X             X X X X   11
76038765   X       X   X X X   X             X X X             X X         11
76040314       X   X X X X     X               X       X       X X X       11
76043075               X X   X X X       X   X X X       X   X             11
76043594 X X         X   X   X X       X     X X X   X                     11
76045112       X X   X X X X     X   X         X X       X                 11
76045959     X               X   X   X     X     X X       X     X X   X   11
76050683     X   X         X X         X   X         X       X   X X X     11
76052143       X X         X X           X X     X X         X   X   X     11
76053730   X X             X X     X X   X X     X       X X               11
76056914             X     X     X X   X   X     X       X   X   X   X     11
76058604   X X               X           X   X X       X X   X X X         11
76059727       X X X           X X     X       X X   X X           X       11
76060102     X   X   X     X     X   X           X     X     X   X   X     11
76060456     X             X X           X X     X X     X X X   X         11
76062214   X         X       X   X       X X   X   X       X     X     X   11
76063884         X         X X   X       X X     X X     X X X             11
76064992 X         X X                         X X   X       X   X X X X   11
76065347 X     X   X X X                           X X   X       X   X X   11
76065550         X         X X   X       X X   X X   X X           X       11
76067189 X           X X X                         X X X         X X X X   11
76072474       X X X X X X     X     X     X   X     X                     11
76073602       X X     X X X X               X X X       X X               11
76074920   X X       X       X           X X X   X X         X   X         11
76076920         X               X   X X     X   X   X   X       X X     X 11
76077090   X               X X           X X     X X       X X   X       X 11
76079460         X         X X   X       X X     X   X   X X X             11
76080480             X             X X     X         X     X     X X X X X 11
76083461   X     X         X X   X     X       X X X     X X               11
76083544     X X X       X X X                   X X       X X     X       11
76084042   X         X X         X X   X     X     X             X   X   X 11
76087670               X     X X X   X   X     X X   X     X X             11
76089496 X       X         X X           X X   X           X X   X   X     11
76092275     X   X       X X X   X     X   X           X X       X         11
76095807       X   X X   X   X   X X   X   X               X       X       11
76099650         X     X   X X X X   X             X       X     X     X   11
76101225             X     X                   X X   X       X   X X X X X 11
76101492           X X X             X X     X X   X X     X     X         11
76104391       X X X   X   X X                   X   X     X X     X       11
76104885 X X X X           X     X   X         X X           X   X         11
76111164 X X X   X           X   X   X           X X             X   X     11
76111726   X     X           X         X         X X X   X       X X     X 11
76112141   X     X X         X X X         X   X   X     X           X     11
76114320     X   X         X X     X X           X     X       X X X       11
76115961   X     X             X X   X X         X   X X   X       X       11
76118469         X X       X     X X     X X   X X       X       X         11
76120867   X X           X X X   X       X   X   X       X   X             11
76121507       X X           X         X         X       X   X X   X X X   11
76123210     X                         X X X X   X X     X X     X       X 11
76123753             X       X X X       X     X X   X   X   X       X     11
76124742           X         X   X       X     X X     X X X   X X         11
76125565         X X   X X       X     X X       X         X     X X       11
76125919             X       X             X X   X X     X X X   X     X   11
76129696   X     X   X       X   X   X X     X       X     X       X       11
76130004       X X   X       X   X           X     X X     X       X   X   11
76131444 X X               X X   X                   X   X   X   X X   X   11
76132675 X         X X     X X                         X X     X X X   X   11
76132716   X X             X X   X X     X X             X X X             11
76133019         X   X X X       X X   X   X         X             X X     11
76133527     X   X         X X   X   X   X X     X       X       X         11
76134105   X X               X     X X   X X     X X       X             X 11
76134883       X X X X           X     X   X X       X           X   X     11
76135032   X         X X   X X                 X       X     X   X X     X 11
76139711 X X X   X   X                       X     X       X   X X X       11
76145310   X   X           X X           X X     X       X   X X X         11
76147270 X       X X X X         X   X X         X               X X       11
76147982           X X     X X       X           X X     X     X X   X     11
76149235                   X X     X X   X X     X X       X X   X         11
76149409         X   X       X         X     X     X   X   X     X X     X 11
76149620   X   X X   X         X X X         X       X             X X     11
76149911   X X             X X   X X     X X X   X           X             11
76151110     X X       X   X X     X             X X     X X             X 11
76155038               X   X X   X     X   X     X   X   X X X             11
76156038         X     X X   X           X       X   X   X         X X X   11
76156430 X X       X X X   X     X           X X               X X         11
76157006   X               X X     X       X     X X   X   X     X X       11
76158244         X               X   X X     X       X X X   X   X       X 11
76165338                 X X X   X         X X   X X X   X   X             11
76165556         X X   X     X X X             X       X X     X       X   11
76165561                   X X X X       X   X X X       X   X X           11
76165580                   X X       X   X X     X X   X X   X         X   11
76168071             X       X   X   X X   X   X     X             X X X   11
76170068           X X                       X X X     X X       X X X X   11
76170554     X   X         X X           X X X   X X X       X             11
76172064     X       X       X     X       X X   X   X       X     X X     11
76172501       X     X     X X   X     X         X       X X X   X         11
76177087       X   X X       X   X   X   X         X     X X       X       11
76179663     X   X               X     X     X   X   X   X       X X     X 11
76181286         X   X           X   X X     X   X       X       X X     X 11
76181813         X X X X             X X     X       X             X X   X 11
76182416             X X X X X   X               X   X   X       X X       11
76183691   X X         X                   X   X X       X X X   X X       11
76183752 X     X X X   X X X X   X       X     X                           11
76188057         X   X           X   X X     X     X             X X   X X 11
76188595     X X X       X   X         X X X     X               X X       11
76191254         X X   X     X X X               X     X X     X       X   11
76191285     X       X     X X   X X X             X     X   X   X         11
76191434 X           X     X       X     X X   X   X       X     X   X     11
76192169           X X X         X X             X X X       X     X     X 11
76194541         X         X X     X     X       X X     X X X           X 11
76195532     X         X     X   X   X     X     X X       X     X X       11
76198324   X         X     X     X     X       X X X X   X   X             11
76198541 X     X   X X           X             X X           X X X   X     11
76201727                   X X     X     X X X   X X         X   X       X 11
76202484     X   X X   X         X X       X   X     X           X X       11
76204596     X   X           X       X X   X     X   X           X X X     11
76205449 X   X     X   X         X   X       X       X           X X X     11
76208166     X       X X   X X     X       X X       X     X X             11
76211307     X   X X       X X             X   X         X   X   X X       11
76212804           X     X X X X             X X X X     X     X           11
76212980       X X X X X X   X   X                 X             X   X     11
76218121 X     X X   X           X X X     X X       X         X           11
76218337       X X     X X   X     X     X X       X     X X               11
76221135             X   X X X   X         X X   X X         X   X         11
76221165   X X             X X           X X     X X     X X X             11
76221788   X X             X X     X     X X     X X       X X             11
76222486   X X   X         X     X         X X       X           X X     X 11
76222789     X X     X X     X     X     X     X     X X         X         11
76223224         X   X     X     X     X   X X   X               X X     X 11
76224944 X     X   X X           X             X X         X   X X   X     11
76225182   X     X X   X X   X             X       X X           X X       11
76225680         X               X     X     X X X X X       X     X   X   11
76228485             X   X X X       X   X X     X         X X   X         11
76230966         X X   X     X   X   X X     X   X X                     X 11
76231026   X X                   X   X X         X X   X X   X   X         11
76232906     X       X       X     X X     X     X X X     X     X         11
76233774         X     X   X     X       X   X X X     X X   X             11
76235675 X X       X   X X X                   X       X       X X     X   11
76236087     X       X X     X   X X   X X X     X   X                     11
76237690           X X                           X     X X X X X X     X X 11
76237879         X         X X   X   X     X   X   X         X X         X 11
76241103   X     X X         X             X       X     X     X X X X     11
76242841         X     X   X     X     X         X   X   X       X X     X 11
76243141 X   X     X X X     X     X   X             X           X       X 11
76245172         X     X         X   X X   X X       X   X         X     X 11
76245657       X X   X X   X X   X   X X           X   X                   11
76245878   X       X X X X   X             X       X X           X X       11
76245898     X             X X     X     X X X   X X       X X             11
76246154 X           X   X   X             X       X X         X X X   X   11
76246706 X       X       X X X   X         X X                   X X X     11
76247750             X X     X   X X       X     X X X           X X       11
76249684                                           X X X X X X X X   X X X 11
76250413 X           X     X     X X       X   X   X     X X     X         11
76250547 X     X   X X X               X     X   X       X           X   X 11
76250835   X X X X   X X X                                         X X X X 11
76252577   X X             X X     X     X X     X X       X X             11
76254943   X                 X     X     X X     X       X X X   X       X 11
76259382   X X   X         X X           X X     X X       X     X         11
76260549                   X X X X         X     X X       X X   X X       11
76261124     X   X     X   X       X     X   X     X     X   X     X       11
76261675       X   X X       X             X X     X X       X X   X       11
76262584             X     X       X X X X     X X               X X X     11
76264089                   X X   X   X   X     X X     X X   X   X         11
76264206               X X X     X   X               X     X X   X X     X 11
76265742       X X   X     X X   X     X X X     X       X                 11
76267735   X     X   X X X             X   X   X       X X       X         11
76267978   X     X         X X     X     X X     X   X     X X             11
76268115       X X X X           X   X             X X           X X X     11
76270312             X       X     X       X     X X       X     X X X X   11
76274554             X X   X X   X     X       X X   X       X     X       11
76274688       X   X X X     X X           X       X       X   X X         11
76283135                     X     X   X   X     X   X   X   X   X X     X 11
76285626   X X   X   X       X X       X X     X X                     X   11
76287204     X         X   X X       X   X       X       X X X   X         11
76288267     X   X         X     X           X X X X   X X X               11
76289534         X     X X   X   X   X X   X X   X                       X 11
76292934       X   X   X X   X   X     X X       X       X       X         11
76294767   X     X   X X   X   X X           X   X   X           X         11
76296490         X       X   X   X X       X     X         X X     X   X   11
76297129           X   X     X   X     X       X X     X X           X   X 11
76299946   X X             X       X     X   X   X X       X     X   X     11
76300443       X X X         X         X   X       X X     X   X X         11
76303074 X X         X     X         X X   X X     X X           X         11
76306124   X X             X             X X     X X     X X X X           11
76309250       X X X X X X X X X X X                                       11
76311162       X           X X   X     X       X X X X       X       X     11
76311610   X           X X                       X X   X X   X   X   X   X 11
76312724 X X   X   X X       X     X       X       X             X   X     11
76314947 X       X     X     X   X         X X   X       X       X   X     11
76316770       X X X X X X X X X X X                                       11
76319247     X   X X       X         X X   X X     X       X     X         11
76321597 X     X         X   X   X             X     X           X X X X   11
76322572     X   X     X     X         X         X X X           X X     X 11
76322583     X             X   X           X       X       X X   X X X X   11
76323284               X   X X   X   X         X X       X   X       X X   11
76323629   X X         X X       X   X X         X X   X         X         11
76327111   X     X X X X             X X X       X           X X           11
76328561         X           X   X   X X X X     X X       X X             11
76329545   X         X     X X                   X X X     X   X X X       11
76333998   X   X X X X   X X                     X X X             X       11
76335986   X     X X X     X X         X X       X X             X         11
76337639           X   X     X   X X     X X     X X     X   X             11
76338779         X   X           X     X     X           X X   X X X X     11
76340151       X X     X       X X   X X     X   X       X               X 11
76340467     X         X   X X           X X     X X         X     X     X 11
76343939         X                       X X   X X X     X X X   X X       11
76344661         X     X         X   X X         X X X   X         X     X 11
76346572 X     X   X X     X X           X     X                   X X X   11
76352257             X   X         X X X   X         X   X       X X X     11
76352459         X X X X X   X   X         X             X       X X       11
76353388       X   X X X X     X               X X   X             X X     11
76354073 X X       X       X X           X               X   X   X X     X 11
76356171   X X             X X         X X X     X X   X   X               11
76357666             X     X       X X     X         X   X X     X X     X 11
76358848         X                 X   X   X   X X   X X         X X X     11
76358921     X       X               X   X X       X       X   X X X X     11
76359458     X X X     X   X   X       X X   X X                 X         11
76360729               X X   X   X             X X   X   X   X X X         11
76361022         X     X   X     X     X X   X   X       X       X       X 11
76361171                                   X X X X X     X X X X X       X 11
76361329   X X             X X           X X     X X     X X   X           11
76362248   X               X X             X     X X       X X   X   X X   11
76362792   X     X         X X   X X X   X       X X                 X     11
76364305     X   X X X           X     X   X   X X X             X         11
76364327   X     X           X   X   X X   X X       X           X       X 11
76364787     X   X     X     X   X           X   X   X           X X     X 11
76366882         X   X X   X X   X X       X             X           X   X 11
76367183         X X X X     X   X   X       X   X       X       X         11
76367235         X         X X       X   X X X   X X       X     X         11
76369310     X   X   X X         X     X   X     X   X           X   X     11
76369344   X X X X     X X   X         X           X           X X         11
76372594         X X                     X         X   X X X X   X X     X 11
76373572   X X   X         X X   X X     X X     X X                       11
76374762           X X X   X   X X       X X   X X       X                 11
76375267                             X X   X         X   X   X X   X X X X 11
76378437 X X         X           X         X       X X X       X X X       11
76378455     X       X   X X         X X   X     X X         X   X         11
76382024 X   X             X X     X     X       X X       X   X X         11
76387776   X X       X     X X           X X X   X X         X             11
76387969                   X X     X     X X   X X X     X X X             11
76390092         X               X     X     X   X   X X           X X X X 11
76391367   X         X X   X X   X   X X       X X                   X     11
76391511       X   X   X X           X X         X   X   X     X X         11
76393457         X     X     X X X           X     X X   X       X       X 11
76393491       X X X   X         X X   X         X   X           X X       11
76395665     X         X   X X       X   X X X   X         X X             11
76396531         X               X   X     X     X X     X X   X   X X     11
76396665   X         X X X       X   X           X   X     X       X X     11
76398203   X X             X X     X     X X     X X         X   X         11
76402088     X             X X     X     X X     X X       X X   X         11
76403395 X   X X X           X           X   X       X           X   X   X 11
76404666   X X X   X   X   X           X           X       X         X X   11
76405888         X X   X       X X               X   X           X X X X   11
76407455           X X X X       X           X X     X X X         X       11
76407777 X     X     X X   X       X     X         X             X   X   X 11
76408467             X X   X     X   X X           X X           X X   X   11
76410364       X     X     X X                   X     X X X X   X X       11
76410433   X     X   X   X   X     X   X             X   X       X X       11
76410503   X X X X             X       X           X X           X X X     11
76411135   X X       X     X X     X     X   X   X X         X             11
76411582         X       X   X   X     X       X X       X X X       X     11
76412593   X X       X     X             X       X X     X   X   X       X 11
76413862     X X   X X         X           X   X     X X       X X         11
76414328 X X X X           X X     X     X X     X       X                 11
76416112   X X             X X     X     X X       X       X X   X         11
76416782             X     X X             X   X X X     X X X   X         11
76418270                     X       X X   X X X   X   X       X X       X 11
76419513   X   X     X X   X X           X         X             X   X   X 11
76420715                     X     X   X