Suvažiavimas

Valdybos rinkimai

  Balsavimo pabaiga: 2017-12-09 17:17
Klausimo statusas: (Pasibaigęs)
Viso mandatų: 800, registruota: 662 (82.75 %)
Vietiniai mandatai: 662, iš jų balsavę: 588 (88.82 %)
Viso balsavo: 588 (88.82 %)
Balsuotojas
1. Alfonsas Maciukevičius
2. Algis Kašėta
3. Almantas Skruibys
4. Andrius Bagdonas
5. Andrius Mazuronis
6. Artūras Šulcas
7. Audrius Endzinas
8. Audrius Klišonis
9. Aušrinė Armonaitė
10. Benediktas Krasniauskas
11. Dainius Žilius
12. Daiva Juodelienė
13. Dalia Kuodytė
14. Donalda Meiželytė
15. Edita Rudelienė
16. Eduardas Pabarčius
17. Egidijus Papečkys
18. Elmantas Mickevičius
19. Gediminas Ratkevičius
20. Giedrė Mendoza Herrera
21. Gintautas Bartulis
22. Judita Simonavičiūtė
23. Kęstutis Savickas
24. Linas Kvedaravičius
25. Marcijonas Urmonas
26. Marijus Kaukėnas
27. Marius Gorochovskis
28. Martynas Nagevičius
29. Olesia Sabaliauskė
30. Petras Auštrevičius
31. Remigijus Šimašius
32. Remigijus Zolubas
33. Richardas Sudaris
34. Ričardas Juška
35. Rimantas Remeika
36. Saulius Sagatys
37. Sigitas Šliažas
38. Simonas Gentvilas
39. Simonas Kairys
40. Tomas Keršys
41. Vaida Žvikienė
42. Viktorija Čmilytė-Nielsen
43. Vincas Jurgutis
44. Virgilijus Eidimtas
45. Vitalijus Gailius
46. Vytautas Grubliauskas
Viso
141000064   X     X X     X         X   X         X     X X         X X             X       X     X X 15
141000389   X     X       X X         X X               X X     X X X X             X X     X         15
141000739           X         X X X   X             X   X X           X             X X   X X   X   X 15
141000915   X     X       X                     X       X     X X   X X       X     X   X   X X   X   15
141001183   X   X         X   X       X       X X         X X             X X           X   X     X X 15
141002243           X   X         X   X       X     X X       X X             X X   X     X     X   X 15
141005423 X X     X     X X           X                   X         X X       X     X X     X     X X 15
141008624   X   X         X X         X   X             X   X     X X X       X     X       X     X   15
141012829   X X X       X       X     X   X X X       X   X X               X                   X X   15
141014202   X             X     X   X                   X     X   X X X           X   X     X X   X X 15
141016989       X X     X X   X X                         X         X X     X       X X     X     X X 15
141017619   X   X   X     X   X       X             X   X X         X X     X X             X     X   15
141018699             X   X X X     X       X   X X               X   X X       X   X X     X         15
141019232         X     X           X X X   X         X   X X       X X X           X X           X   15
141022595   X             X           X         X X     X X X X X   X X                     X     X X 15
141023323 X X   X X       X       X X X       X       X             X X     X                 X   X   15
141026572   X     X       X           X         X                   X           X     X X X X X X X X 15
141026816   X   X X   X   X       X   X       X           X X       X X     X                     X X 15
141027490 X X   X       X       X X   X   X               X X       X     X X                   X X   15
141028359                 X   X   X X X X X     X                   X X X     X     X       X     X   15
141029055   X   X X       X   X       X X             X X   X     X X X     X       X                 15
141029885   X   X   X     X       X             X     X   X X   X   X X             X       X     X   15
141030387 X     X     X   X     X     X                     X         X X X   X   X   X     X     X   15
141032829       X         X           X   X   X           X X         X   X X       X X   X X   X     15
141035219       X       X X           X   X   X             X       X X   X X       X       X   X X   15
141038035   X   X X X             X X     X                     X   X X             X X   X X       X 15
141038323     X X       X X     X               X         X X   X   X   X X         X             X X 15
141038327                 X         X X                 X     X     X X X   X       X X     X X   X X 15
141039635       X X       X                 X                   X   X X   X   X     X X X   X X     X 15
141040244       X       X X           X         X         X         X   X X X             X X   X X X 15
141042239                 X               X     X           X X X               X   X X X X X   X X X 15
141045514 X     X           X   X     X X                   X     X X         X       X X       X X X 15
141046085                 X           X X     X   X     X     X X     X           X X X     X X X     15
141048670       X X     X X                               X   X     X X   X   X       X X   X     X X 15
141050716               X X       X   X       X X                   X X     X       X X   X X     X X 15
141052492 X X X X   X X       X   X   X           X X X             X       X                     X   15
141054512   X       X     X       X   X             X         X       X         X   X X X X X       X 15
141058910       X         X   X X     X                 X X         X X   X         X     X X     X X 15
141062303           X   X X     X     X         X   X   X             X           X X X   X X       X 15
141066746   X     X       X X     X   X     X   X               X                   X X     X   X X X 15
141067496   X X         X X           X                   X   X X   X X   X         X X   X X         15
141069341   X X X X     X X     X X   X                   X         X     X   X             X   X     15
141069904 X     X X   X X X           X         X                   X X     X       X       X     X X 15
141070457         X X     X       X   X                 X             X   X       X X X     X   X X X 15
141070764       X       X X       X                       X   X     X X X X   X         X   X   X X   15
141073971   X             X X   X     X               X             X X X   X       X X   X X     X   15
141076290 X X   X   X     X   X       X   X                         X X             X X     X     X X 15
141076735   X             X         X           X             X X     X X       X   X X X   X X   X   15
141076967       X X       X                 X               X X X X X             X X       X X   X X 15
141078049   X   X             X       X       X           X           X X     X   X X X   X       X X 15
141078551   X             X   X                 X       X X   X X     X X X             X     X   X X 15
141086671     X X       X X           X       X             X       X X   X X       X X     X     X   15
141087228                 X   X X   X X     X               X         X     X     X X X     X     X X 15
141087523   X   X X       X       X X X       X         X           X X             X X           X X 15
141088468   X   X         X           X                   X X   X   X X       X   X   X     X     X X 15
141090137   X       X     X       X                       X X X X X X             X X   X   X     X   15
141091822       X X             X X X X       X           X X       X     X X               X   X X   15
141092157   X             X           X X X   X X         X       X X X       X             X     X X 15
141092362   X   X       X X           X   X   X           X X         X   X           X     X   X X   15
141107706               X X X   X     X   X                 X       X X     X X       X     X X   X   15
141109873       X         X   X X     X               X X X X   X   X X             X X           X   15
141110390       X         X           X         X       X   X   X   X X     X       X X   X X     X   15
141111400                 X   X                 X       X       X         X   X   X X X X   X X   X X 15
141112829   X   X X       X   X       X           X           X         X X         X X     X     X X 15
141113652               X X           X       X                     X X   X X       X     X X X X X X 15
141115070   X   X   X     X       X X X   X     X       X   X       X X                           X X 15
141115725   X   X   X     X     X X                   X   X X       X         X   X X             X X 15
141116718           X         X     X           X   X     X X     X X X       X           X X   X X   15
141118618 X X   X   X     X   X       X   X                         X X             X       X   X X X 15
141119731       X X           X   X     X       X     X   X X   X   X   X X   X             X         15
141120459       X       X               X X   X           X X       X X   X X           X       X X X 15
141121824   X   X   X X         X     X X X   X           X X       X       X               X     X   15
141123492   X   X     X X         X X X       X           X X   X   X       X X       X               15
141124874   X X X X     X             X     X         X             X X     X       X       X X   X   15
141125881     X       X X         X   X                     X   X     X X   X         X     X X   X X 15
141126059   X   X   X     X       X X           X       X             X             X     X X X X   X 15
141126743   X X X       X       X     X   X   X       X   X X             X X                   X X   15
141127642     X X X       X     X     X             X               X X             X X   X X     X X 15
141127855       X X       X     X     X                 X X X       X               X X X   X X   X   15
141129139 X X       X X           X X X                             X X     X   X       X       X X X 15
141130006       X         X           X         X     X     X   X   X X   X         X X     X     X X 15
141132356 X     X X       X     X     X               X X   X               X       X X     X     X X 15
141134739   X   X   X X   X X   X X   X                 X   X       X X X   X                         15
141135512 X     X       X     X X     X   X   X           X X             X X X                 X X   15
141135848       X       X     X       X   X   X       X   X X       X     X X                 X X X   15
141138829       X   X   X X           X                   X X       X X   X         X       X   X X X 15
141140515       X X     X X           X       X                     X X   X X       X X   X X     X   15
141143504   X           X X       X   X         X                 X X X   X         X       X   X X X 15
141144804 X X       X   X X     X X       X   X   X                 X X                 X   X     X   15
141145632     X         X X           X   X     X                     X X         X X X   X X   X   X 15
141154092   X X X         X     X X   X     X           X           X             X   X     X     X X 15
141156968       X         X       X         X             X     X   X X     X     X X X     X     X X 15
141162995   X   X         X   X   X   X                     X       X X       X   X   X     X     X X 15
141163392     X X           X   X X   X X X     X         X       X X             X         X   X     15
141164093   X             X       X     X               X X X       X X   X         X X     X     X X 15
141165833   X   X       X X           X   X   X       X     X       X X   X X                   X X   15
141166043                 X         X                         X X X   X X           X X X X X X X X   15
141166878   X X X X       X X   X X   X               X X             X   X                 X     X   15
141166993   X     X X   X X                             X   X       X X     X       X X     X     X X 15
141168736   X   X X       X     X     X                             X X             X X   X X X   X X 15
141169065   X                     X   X X           X X       X X X   X             X X   X X       X 15
141173129           X     X     X     X X               X X         X X             X X     X   X X X 15
141173713         X X   X X           X                 X           X X             X X   X X X   X X 15
141177028 X X             X           X   X   X           X           X   X X X     X       X     X X 15
141180450   X X X   X     X       X   X         X   X                 X             X X   X X       X 15
141181955   X X X               X     X       X       X   X X       X     X X               X   X X   15
141183115   X   X   X   X X   X   X   X                   X         X X             X       X     X X 15
141187608                 X         X X X               X     X X     X X         X X X X   X X       15
141187931   X X     X               X                         X X   X X       X X     X     X X   X X 15
141189591   X X X         X X X X     X               X               X     X       X X     X     X   15
141190475       X X       X     X   X     X X             X X       X X               X X   X     X   15
141194114   X X X X     X X         X X                               X             X X   X X   X   X 15
141194564     X X X X   X X       X   X     X           X   X       X X     X       X                 15
141198550       X X     X X           X         X         X         X X X           X X     X     X X 15
141199956   X             X   X   X   X   X     X       X       X     X X     X     X       X     X   15
141200851   X   X         X   X   X   X                 X X         X X             X X     X     X X 15
141203464 X     X   X X         X     X X X   X             X               X           X   X   X X   15
141207519   X   X       X X       X   X         X       X           X X     X       X X     X     X   15
141208130 X     X         X               X   X             X     X X X     X       X     X X X   X   15
141210904 X X   X       X             X   X   X           X X     X X     X                 X     X X 15
141211054       X       X                 X   X X         X X X     X X     X       X       X     X X 15
141213764   X   X       X X     X X   X         X           X         X             X X     X X   X   15
141217022       X         X           X     X           X   X   X   X X           X X X     X X   X   15
141217775               X X           X                 X X X       X X   X   X       X     X   X X X 15
141219811   X   X         X   X       X       X         X X X       X       X X     X         X   X   15
141224147               X X   X       X         X           X       X X X       X   X X   X X     X   15
141225566   X   X         X   X       X       X X         X X               X           X X X     X X 15
141227049   X   X         X       X   X                 X   X   X     X   X   X   X   X   X       X   15
141229354     X X   X X           X X               X   X       X     X X           X X     X     X   15
141229654   X       X   X X           X   X             X     X X     X           X X X     X X       15
141229922   X X         X X           X   X             X             X   X         X X     X X   X X 15
141229962       X X     X       X     X   X   X       X   X X       X     X X                   X X   15
141232898   X       X   X X         X X                             X X             X X X X X     X X 15
141234866       X     X     X     X   X   X               X X     X X     X X               X   X X   15
141238621 X     X         X   X               X X                     X     X   X   X X   X X X   X   15
141239160 X     X       X       X     X   X       X       X X X X X     X   X                   X     15
141240073     X         X X           X                 X   X   X   X X           X X X     X     X X 15
141240314       X         X     X X   X         X         X         X X   X         X     X X     X X 15
141241701         X X     X       X X X             X     X       X   X             X     X X     X X 15
141242741 X X           X X     X X       X   X   X             X   X             X     X   X     X   15
141242972         X       X   X X   X X                     X     X X X             X X     X     X X 15
141246435       X X       X   X X X   X         X                     X       X     X     X X     X X 15
141251295   X   X         X     X     X   X               X X X X   X X   X                 X     X   15
141252472     X X       X X     X                 X     X X X   X           X       X       X     X X 15
141253729                 X       X   X X       X       X       X     X     X     X X X     X   X   X 15
141254770   X   X X       X   X   X   X                     X       X X             X X     X     X X 15
141255291   X             X           X                 X         X X X   X   X     X       X X X X X 15
141258207   X       X   X X           X             X   X   X         X     X X       X     X     X X 15
141264625   X X X X       X     X X                       X     X   X X             X       X     X X 15
141265703   X       X X   X                       X     X X         X X             X X     X X   X X 15
141268078       X       X X           X   X   X       X   X X       X     X X             X     X X   15
141269181                 X   X   X X X   X     X     X         X   X X X           X       X     X   15
141272201   X X X X           X X     X   X       X     X           X X X           X X               15
141272373               X     X X   X     X X X           X X       X X     X                 X   X X 15
141273087   X     X     X X       X   X                 X X         X X   X         X       X     X X 15
141273448   X   X   X       X         X   X   X           X X             X X X             X   X X   15
141275163   X   X X       X           X X     X         X X         X X                 X   X     X X 15
141277293   X     X       X         X X   X               X X       X X   X X       X       X     X   15
141278126   X   X X         X   X     X         X         X X       X     X X               X   X X   15
141278188                 X         X X X       X       X     X X     X           X X X     X X     X 15
141282063   X                 X   X   X             X         X   X X X       X           X X   X X X 15
141284597                 X       X X X         X         X   X     X X             X X   X X     X X 15
141285839   X     X       X           X X               X           X X     X     X X X     X     X X 15
141286704   X       X     X         X X                       X     X X         X   X X X X X     X   15
141293124         X X     X       X X     X             X     X       X           X X X X   X       X 15
141293785   X   X   X     X     X X   X                   X         X X             X       X X   X X 15
141294684   X   X X       X       X       X                   X   X   X   X   X       X     X     X X 15
141296082   X X X X       X   X                 X     X     X       X X     X         X     X     X   15
141298340 X             X     X       X         X       X X     X   X X     X X       X           X X 15
141301425   X     X     X X       X   X         X       X X   X X             X     X       X       X 15
141302028   X   X X       X   X X                       X   X       X X   X   X       X     X     X   15
141302266                 X       X   X                 X X X     X X X           X   X X   X     X X 15
141302629 X     X X   X     X             X     X     X     X     X X     X X               X     X   15
141303950 X   X X         X     X     X                   X X         X     X     X X X           X X 15
141310850   X   X X       X     X X   X                             X X             X   X   X X   X X 15
141311263                 X         X   X               X     X X     X       X   X X X X   X X   X   15
141312929     X     X     X           X                 X X X         X           X X X     X   X X X 15
141314307   X X X               X     X       X       X   X X       X     X X               X   X X   15
141314564   X X X         X X     X X     X                     X     X X     X X           X     X   15
141314845       X       X X           X       X X         X X         X     X       X     X X     X X 15
141316174   X   X       X             X   X           X   X X   X X X     X X   X                 X   15
141317727       X X X   X X       X   X   X               X         X X X   X         X     X         15
141317778 X X           X X     X X   X       X                       X     X       X X     X     X X 15
141319987 X X X   X     X             X   X   X           X X           X X X         X           X   15
141320099 X     X         X         X X       X           X X X   X       X X               X   X X   15
141327549 X             X X     X     X       X           X         X X     X       X     X X X   X   15
141327781 X X   X X                   X   X   X         X X X     X X     X X                     X   15
141330232       X X       X   X                                 X   X X           X X X X   X X   X X 15
141333493       X       X X           X       X         X             X   X X       X X X X X     X   15
141333676   X   X X       X           X                 X X X       X X       X     X     X X     X   15
141337224       X         X X     X X   X                     X X     X       X   X   X     X X   X   15
141338062                 X   X   X X X X               X     X     X X       X     X       X     X X 15
141338305           X     X           X         X       X       X   X X     X       X X     X X   X X 15
141340589       X         X         X   X       X       X X     X     X       X       X X   X X   X   15
141341261       X X             X X X         X X         X X       X     X X               X   X X   15
141342910 X X X X   X X   X   X X   X X         X X                                               X X 15
141344483   X   X X       X                   X X       X X     X   X X                   X X     X X 15
141345669     X X       X X           X       X             X       X X   X X       X X     X     X   15
141348038   X   X X X   X             X         X       X X         X       X X     X       X     X   15
141349251   X     X X X   X X       X     X     X       X X         X                       X     X X 15
141350309   X X         X X   X X X         X                       X X X                 X X     X X 15
141351204       X         X     X     X       X       X   X X     X X     X X               X   X X   15
141353146   X     X X     X       X     X X             X     X   X X X             X       X     X   15
141357560   X   X       X       X   X