Suvažiavimas

Etikos ir skaidrumo komisijos rinkimai

  Balsavimo pabaiga: 2017-12-09 17:17
Klausimo statusas: (Pasibaigęs)
Viso mandatų: 800, registruota: 662 (82.75 %)
Vietiniai mandatai: 662, iš jų balsavę: 580 (87.61 %)
Viso balsavo: 580 (87.61 %)
Balsuotojas
1. Aldas Miečinskas
2. Arvydas Švirmickas
3. Brigita Bingelytė
4. Brigita Guobė
5. Daiva Plikšnienė
6. Dalia Balčiūnienė
7. Edvinas Autukas
8. Gintaras Kleiza
9. Inga Ribakovienė
10. Mantas Paulauskas
11. Marius Kapočius
12. Miglė Grucytė-Užgienė
13. Ramūnas Maciukevičius
14. Reda Zakarauskaitė
15. Saulius Liekis
16. Sigitas Ciukša
17. Simonas Girdzijauskas
18. Viktoras Strups
19. Vilija Gucevičiūtė
20. Vilma Komisarenkienė
21. Vytautas Danilevičius
22. Vytautas Tamošiūnas
Viso
141000064 X   X X X     X X X X X   X             X   11
141000389 X   X     X       X X X     X   X   X   X X 11
141000739 X   X X X X X X X         X X           X   11
141000915   X X   X           X X   X X   X   X   X X 11
141001183 X     X   X   X X         X X     X X   X X 11
141002243 X X         X X   X X   X   X   X   X     X 11
141005423 X   X   X   X X X     X X       X     X X   11
141008624     X X X X     X     X   X       X X   X X 11
141012829       X   X X X       X X     X X     X X X 11
141014202   X X X X X       X X X   X         X   X   11
141016989 X X       X   X   X X   X   X   X X     X   11
141017619 X   X   X X   X     X     X X   X       X X 11
141018699 X   X X X   X             X   X X X X X     11
141019232 X X         X X     X   X   X X X X     X   11
141022595     X X           X   X   X   X X X X X X   11
141023323 X X         X X   X X     X X         X X X 11
141026572     X X   X       X X X   X X X X   X       11
141026816                   X X     X X X X X X X X X 11
141027490           X X   X   X X X X X       X X X   11
141028359 X X X X X X X     X X X X                   11
141029055 X   X   X X X     X X   X   X   X       X   11
141029885 X X   X     X X   X         X   X   X   X X 11
141030387     X   X   X   X X X       X   X   X   X X 11
141032829   X X X X             X   X X X X     X   X 11
141035219     X           X X X X   X X   X   X   X X 11
141038035 X             X       X X X X     X X X X X 11
141038323 X X X X X X       X       X X     X       X 11
141038327       X               X X X X X X X X X X   11
141039635     X             X X X X X   X X X X     X 11
141040244 X X   X X X     X   X     X       X     X X 11
141042239     X X   X       X     X X X X X     X   X 11
141045514 X   X     X           X X X       X X X X X 11
141046085       X           X X   X X X   X   X X X X 11
141048670 X X X X X X X X X X X                       11
141050716     X X   X   X   X X     X X     X     X X 11
141052492 X X       X X     X   X   X X   X X X       11
141054512 X X         X X   X X   X   X X X       X   11
141062303     X X   X         X X   X     X   X X X X 11
141066746   X           X   X X X X X X     X X   X   11
141067496         X X     X X X   X X X   X   X     X 11
141069341     X X X       X     X   X X   X X X   X   11
141069904     X X X X     X   X X X X         X   X   11
141070457   X     X     X     X   X X X     X X   X X 11
141070764                       X X X X X X X X X X X 11
141073971 X X   X         X X X       X   X     X X X 11
141076290 X X         X     X X X X X X X     X       11
141076735     X   X         X X X   X   X   X X   X X 11
141076967 X     X X   X     X   X   X   X   X     X X 11
141078049     X X X X   X X     X   X         X X X   11
141078551     X X       X   X X X   X     X   X   X X 11
141086671   X X     X   X X   X X   X           X X X 11
141087228 X   X X   X   X   X X X   X     X   X       11
141087523     X X       X X X X X X         X X X     11
141088468   X X     X X     X X X   X     X   X   X   11
141090137   X X X           X X X   X       X X X X   11
141091822     X X X X X   X   X X   X       X X       11
141092157   X           X X   X X X X         X X X X 11
141092362     X   X   X       X X   X X       X X X X 11
141107706 X   X X X X       X   X   X         X X X   11
141109873 X   X       X     X X X X X       X     X X 11
141110390 X   X     X   X X   X X X X   X         X   11
141111400     X X X             X   X X X X X X     X 11
141112829 X   X   X     X     X X   X     X   X X X   11
141113652     X X     X X       X X X X X     X X     11
141115070         X X   X   X X     X X     X X   X X 11
141115725   X X     X     X     X X X X     X   X X   11
141116718     X X X X     X     X   X       X X X   X 11
141118618 X X         X     X X X X X X       X     X 11
141119731   X X   X   X X       X X X   X   X     X   11
141120459     X X X X X   X     X X X         X X     11
141121824 X   X   X   X X   X X X X     X X           11
141123492     X X X X     X         X     X   X X X X 11
141124874         X   X X X X X X X X   X       X     11
141125881     X   X     X   X X X   X X     X     X X 11
141126059     X X   X       X   X   X X X     X X X   11
141126743 X X X   X X     X       X     X X   X X     11
141127642 X       X     X X   X   X X X   X   X   X   11
141127855     X       X   X X X X   X     X   X X X   11
141129139   X X   X       X           X X X X X   X X 11
141130006     X X X X     X     X   X     X   X X X   11
141132356 X X                 X   X X X X X X X   X   11
141134739               X   X X   X X   X X X X   X X 11
141135512 X X   X X     X     X X     X   X   X X     11
141135848   X         X   X X X   X X X   X   X     X 11
141138829     X X X X     X     X X X     X X X       11
141140515     X X X     X X X   X   X     X X     X   11
141143504     X X X X X         X   X X       X X X   11
141144804 X X X   X     X         X X X   X       X X 11
141145632     X   X X       X   X   X X   X   X   X X 11
141154092 X   X X     X     X X     X X X   X     X   11
141156968     X         X   X X X X X X   X   X   X   11
141162995 X X X X           X X     X         X X X X 11
141163392 X   X X           X X     X       X X X X X 11
141164093 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   11
141165833     X X X         X X X   X     X X X   X   11
141166043     X X X       X       X X   X X   X   X X 11
141166878   X X   X   X     X X   X   X   X     X X   11
141166993 X   X   X X   X X X   X   X X           X   11
141168736       X   X           X X X X   X   X X X X 11
141169065 X               X     X   X X   X X X X X X 11
141173129     X X   X X   X X X           X   X   X X 11
141173713     X         X       X X X X   X X X   X X 11
141177028 X   X     X X X X         X X     X   X   X 11
141180450     X       X X X     X   X X   X   X   X X 11
141181955 X   X           X   X X     X     X X X X X 11
141183115 X X X       X X X     X   X       X X   X   11
141187608   X X X       X     X X X X   X X   X       11
141187931     X     X X   X   X X   X   X     X X X   11
141189591   X X   X     X X X X X X             X   X 11
141190475   X X             X X   X X     X   X X X X 11
141194114   X X X X X   X     X X X X         X       11
141194564     X     X X     X X X X X     X   X     X 11
141198550     X X X       X X   X X X         X   X X 11
141199956 X X X       X     X X     X     X   X   X X 11
141200851 X   X X           X X X X X         X   X X 11
141203464             X X X X X X X X X X         X   11
141207519     X X X X X       X X X X X       X       11
141208130 X   X X X   X       X X X X         X   X   11
141210904 X   X       X     X   X X X X     X   X X   11
141211054     X X X X     X   X X   X   X     X X     11
141217022     X X           X X X   X X X   X X     X 11
141217775                 X X X   X X X X   X X   X X 11
141219811 X             X X X X X X X   X     X     X 11
141224147     X       X   X X X X   X       X X X   X 11
141225566 X X   X   X   X     X   X X         X   X X 11
141227049     X X X   X X   X X X     X           X X 11
141229354 X X X   X       X X X     X     X     X X   11
141229654   X X X       X     X   X X     X   X   X X 11
141229922               X     X X X X   X X X X   X X 11
141229962     X X X         X X X X X     X X X       11
141232898 X       X     X   X X X     X   X X X   X   11
141234866   X   X X X     X     X   X   X   X X   X   11
141238621   X   X X       X X   X X X         X X   X 11
141239160   X   X     X X     X X X X X           X X 11
141240073         X       X X     X X X   X X X X   X 11
141241701     X X X X   X X     X   X X       X X     11
141242741         X     X       X X X X X   X X   X X 11
141242972     X X   X     X X X X   X X X           X 11
141246435   X X     X   X X     X   X   X X       X X 11
141251295 X   X X X X X X   X X     X X               11
141252472 X   X       X X X   X X   X   X     X     X 11
141253729   X X X       X   X     X X     X X X     X 11
141254770 X X X   X   X   X   X     X     X   X X     11
141255291 X X X   X X       X   X     X     X     X X 11
141258207     X   X     X     X   X X   X     X X X X 11
141264625     X         X     X X X   X   X X X X   X 11
141265703 X X         X X     X X X X         X X X   11
141268078 X X X X X X X         X   X         X   X   11
141269181       X X   X X   X     X X X X X   X       11
141272201 X   X X X   X X X X X X X                   11
141272373     X X X X X   X   X X   X         X X     11
141273087     X X       X X   X X   X       X X X X   11
141273448 X       X   X X   X X X X X             X X 11
141275163     X         X   X X X X     X     X X X X 11
141277293   X X         X X   X X   X X     X X   X   11
141278126 X X X X   X X X   X       X       X     X   11
141278188     X X   X       X X X X X     X   X     X 11
141282063   X X X   X       X X X X X         X   X   11
141284597     X X X       X     X   X X X X   X   X   11
141285839 X   X   X X X X X     X X X             X   11
141286704       X           X X X   X X X X X X     X 11
141293124 X       X X   X   X X   X   X       X X X   11
141293785 X       X   X   X X X   X     X X X X       11
141294684 X         X X X X   X X         X X   X   X 11
141296082     X     X X X   X X X X X     X       X   11
141298340 X   X     X   X   X X   X   X     X X     X 11
141301425     X   X           X X   X X   X   X X X X 11
141302028 X   X         X X X X X   X X         X X   11
141302266     X     X     X   X X X X   X X       X X 11
141302629 X   X   X     X   X   X   X X     X X     X 11
141303950 X   X         X   X   X X X X   X       X X 11
141310850 X X X X X X X   X     X   X         X       11
141311263     X X           X   X   X   X X   X X X X 11
141312929     X X X X     X     X   X X       X X X   11
141314307     X X X   X X X X X             X X   X   11
141314564     X     X X X X           X X X   X   X X 11
141314845 X   X     X X     X   X X   X     X     X X 11
141316174     X     X       X X X X X   X   X   X X   11
141317727     X     X X X     X X   X   X X X     X   11
141317778   X X   X     X     X X X X X           X X 11
141319987                       X X X X X X X X X X X 11
141320099     X X X     X X   X   X     X     X X   X 11
141327549     X X X   X   X       X X X   X   X   X   11
141327781 X   X     X   X         X X X X X   X X     11
141330232 X     X X   X X       X   X X X X         X 11
141333493 X   X X X X X X   X   X   X X               11
141333676     X X X           X X   X   X     X X X X 11
141337224     X X X         X X       X X X   X   X X 11
141338062     X       X   X X X X X X     X   X   X   11
141338305 X   X     X   X   X X X   X X X   X         11
141340589   X X                 X X X     X X X X X X 11
141341261     X     X X   X   X X   X       X X X X   11
141342910 X X X X X   X X X   X   X X                 11
141344483     X X X X     X X   X   X         X X X   11
141345669     X     X X X X   X X   X         X   X X 11
141348038 X   X     X X     X X   X   X     X     X X 11
141349251     X     X X   X   X     X   X     X X X X 11
141350309 X   X X     X X   X   X   X         X   X X 11
141351204             X         X X X   X X X X X X X 11
141353146     X X X X       X     X     X X   X   X X 11
141357560   X X X X X     X     X   X       X X X     11
141357656     X X X         X X     X X   X   X   X X 11
141357672     X X   X     X   X X   X       X X X X   11
141359152   X         X     X X X   X     X X X X   X 11
141364078 X   X       X X X   X X X X X             X 11
141364777   X             X X X     X X   X X X X   X 11
141368257 X X     X   X X   X X     X   X     X   X   11
141371528     X X         X X X X   X X   X   X     X 11
141374292     X X           X X X   X     X X X   X X 11
141375348 X       X   X X X X   X X X X           X   11
141376423 X         X X X   X X X   X       X X X     11
141376907     X X X   X       X X   X X X     X     X 11
141377873 X   X X X X     X     X   X         X X   X 11
141377955   X X X X X     X     X   X         X X   X 11
141382600 X       X X     X X X   X   X     X   X   X 11
141384344   X       X   X   X X   X X     X X     X X 11
141385305     X           X X X X   X X X X   X   X   11
141385653                       X X X X X X X X X X X 11
141386974     X X X                 X X X X   X X X X 11
141387141 X           X X         X   X X X X X   X X 11
141389341 X   X   X   X   X   X X X   X       X   X   11
141390007   X X     X X     X X X   X     X   X     X 11
141392889       X     X X X X   X   X     X   X   X X 11
141393302   X X   X     X   X X X         X   X X X   11
141398275   X   X X       X X       X   X X   X   X X 11
141403306 X X X X   X   X X X X X             X       11
141406337           X X X X     X   X     X X X X   X 11
141406775   X X X   X     X   X X X   X     X     X   11
141406961 X   X         X X   X   X X   X     X X   X 11
141408127 X   X X   X X     X             X   X X X X 11
141413346     X X           X X X     X X X   X   X X 11
141413736       X X       X X X X X   X     X X   X   11
141414587     X X   X   X X   X X   X     X   X   X   11
141416229         X X   X X     X   X X X X   X     X 11
141418083     X     X   X       X   X   X   X X X X X 11
141420070 X   X X X X     X   X X             X   X X 11
141426016     X   X       X X X X X X X       X   X   11
141430612     X X X   X   X     X X X   X   X       X 11
141431388     X   X X X     X X   X   X X       X   X 11
141431553         X X X X X X X             X X X   X 11
141433990     X X X X X         X X X   X X X         11
141434327   X X   X X           X X X X   X X X       11
141437307   X X       X X   X X     X     X X X     X 11
141442404 X   X     X     X   X X       X     X X X X 11
141444521     X           X   X X X X X   X   X X   X 11
141448273     X X X         X X X   X     X   X X X   11
141452923 X       X     X   X     X X X X X   X     X 11
141453693 X   X     X X     X X       X     X X   X X 11
141457486 X   X X     X       X X X   X     X X   X   11
141458152     X X X X X X X X X X X                   11
141459030   X   X X       X   X   X     X   X X X   X 11
141462590     X   X           X X X X       X X X X X 11
141462657       X   X X X       X   X   X X   X   X X 11
141463175     X   X X       X X X   X   X X X     X   11
141465965 X   X   X X X       X   X X       X   X   X 11
141467899           X X X     X X X   X     X X   X X 11
141469407 X       X     X       X X X   X   X X   X X 11
141471614   X X X X X               X     X X X   X X 11
141475331                   X X X   X X   X X X X X X 11
141477311 X   X X X     X   X   X   X   X   X X       11
141478352     X         X   X X X X X X       X   X X 11
141480980     X X X X           X X X X X   X   X     11
141482767     X X X X     X   X X   X         X X   X 11
141483777 X   X     X       X X X   X X   X   X   X   11
141484657 X   X   X X X X   X X X X     X             11
141484906 X X         X X     X     X X   X X X   X   11
141486767 X   X X   X     X     X X X X X     X       11
141488518 X   X X           X   X   X X     X X   X X 11
141488983     X         X X X X X X X X     X X       11
141489752 X   X X X   X     X X X   X   X     X       11
141493597     X X     X     X X X   X X     X X   X   11
141494225 X   X     X     X   X X X X     X     X X   11
141496733 X         X X X     X     X X     X X   X X 11
141496792   X   X X         X X X   X     X X X     X 11
141498483     X       X X   X X   X   X X X X       X 11
141500333 X X X       X X X     X   X     X   X   X   11
141502622     X   X         X X   X X X     X X   X X 11
141502898 X   X X X X   X   X X             X X   X   11
141503325 X           X X       X X     X X X X   X X 11
141503448 X X X   X   X X       X X X     X       X   11
141504966 X   X X   X   X   X   X   X         X X X   11
141506707   X     X X         X X   X     X X X X   X 11
141508687 X       X X   X X       X   X       X X X X 11
141509839 X         X   X     X   X X X X X       X X 11
141511260     X   X         X X X   X     X X X X X   11
141511279 X   X   X     X X X   X X X       X     X   11
141511837     X   X     X   X X X X X   X     X   X   11
141512082 X X X           X         X X   X   X X X X 11
141513560       X X X     X     X   X X   X   X   X X 11
141515307     X         X X     X   X X X     X X X X 11
141516242 X     X     X X   X X   X X X       X     X 11
141517298 X       X     X X X   X X X X       X   X   11
141522861 X           X X   X X   X X X     X X   X   11
141523581     X X X X     X X   X   X X       X X     11
141527763   X         X X   X     X X X     X X X X   11
141530835     X X X X     X     X     X     X X X   X 11
141533601       X X         X X     X   X   X X X X X 11
141534464   X X X X X   X   X   X X X   X             11
141534503     X         X X X   X   X   X X X X X     11
141536682     X X X         X X X   X         X X X X 11
141537029 X       X     X   X X   X X     X X   X   X 11
141538549 X   X           X   X     X X   X X   X X X 11
141539057 X X X   X   X X     X X   X           X X   11
141539884 X   X         X   X       X   X X X X X   X 11
141540348 X     X   X   X X   X X     X     X X     X 11
141542564   X X           X   X X   X X   X   X   X X 11
141544460           X   X X       X   X X X   X X X X 11
141548462     X   X           X     X X   X X X X X X 11
141552505   X         X X   X     X X X X X X       X 11
141552705     X   X         X X X   X X   X X X   X   11
141552894   X X   X         X X X     X     X X   X X 11
141553786     X       X X   X   X   X X   X   X   X X 11
141560785       X     X X   X X   X   X   X X X     X 11
141565036     X       X X   X X   X   X X X   X X     11
141566247 X   X         X   X X X X       X X X X     11
141567425 X   X X     X   X X   X   X         X   X X 11
141567972     X   X     X X   X   X X   X   X     X X 11
141576097             X   X     X   X X X X X X   X X 11
141576195 X         X   X     X       X X   X X X X X 11
141581686     X       X   X   X X     X   X   X X X X 11
141583760 X       X       X X X X         X   X X X X 11
141585585     X X X X     X     X X X   X     X   X   11
141589100     X X X X     X X X     X         X X X   11
141591081 X       X   X X   X X     X     X     X X X 11
141593292     X X         X X   X   X X   X X X     X 11
141595415 X   X X     X   X   X           X X X   X X 11
141596322     X       X   X   X   X X   X   X X   X X 11
141600057   X X   X     X   X X     X X   X       X X 11
141600763     X X X X     X     X   X X       X X   X 11
141602026     X       X     X X X X   X X X X     X   11
141604375     X       X X X X X   X X X       X     X 11
141604802 X           X X   X X X X X       X X     X 11
141605037     X X X     X X     X X X     X X   X     11
141609746   X X   X       X X X X   X X   X   X       11
141609909             X   X     X   X X X X   X X X X 11
141612645             X     X X   X X X X X X     X X 11
141615047 X   X         X X   X     X X     X   X X X 11
141615615     X X         X X X X X X         X X X   11
141619651 X   X       X X   X X       X     X X   X X 11
141620466   X X X X   X X         X X       X     X X 11
141621969 X   X     X   X   X X   X X         X   X X 11
141622806 X   X X X     X X     X   X         X X   X 11
141623401   X         X X X   X     X X   X   X   X X 11
141623585     X X X X     X     X     X     X X X X   11
141624037     X X     X     X X X   X X   X   X X     11
141625327 X   X   X X     X X   X   X X   X       X   11
141625411 X         X X     X X   X   X     X X   X X 11
141629344 X   X       X X     X     X X   X X   X   X 11
141632053 X   X X X   X   X   X X X       X   X       11
141632057 X X       X   X     X   X   X X X       X X 11
141633850 X   X       X   X X X   X   X   X       X X 11
141634474       X   X X X   X   X X   X     X X X     11
141634609     X X X         X X     X   X X   X   X X 11
141635287                       X X X X X X X X X X X 11
141637114     X       X X   X X X         X X X X X   11
141638303 X       X   X X     X   X   X       X X X X 11
141639404     X X   X       X X X X X X     X     X   11
141640150     X X   X X X X   X X X X               X 11
141642098               X X X X   X X X   X X     X X 11
141643353     X X X   X X   X X X     X           X X 11
141651450     X   X X     X   X X X X       X X X     11
141652520     X X           X   X   X X X X   X   X X 11
141654595 X X         X     X X X X X   X     X     X 11
141656246     X   X     X   X X     X       X X X X X 11
141659092 X     X     X X X   X     X X   X X     X   11
141659340               X   X X       X X X X X X X X 11
141659634 X   X     X X         X   X   X   X X   X X 11
141660143 X     X X X X X   X X       X       X   X   11
141665433 X   X X   X   X     X X X         X     X X 11
141666195     X X X X   X     X X   X           X X X 11
141670275     X X               X X X X X X   X   X X 11
141672364 X X X     X   X   X X     X X     X       X 11
141673903   X   X X             X   X X X X   X   X X 11
141675212     X X X X           X   X X     X   X X X 11
141677316 X   X       X X   X X   X X X   X X         11
141678304       X   X     X X   X   X X   X   X   X X 11
141684330 X       X     X X X X X   X         X   X X 11
141685012       X X X     X     X   X X   X   X X X   11
141686060 X X       X X X     X   X   X   X   X     X 11
141686265   X   X X X X   X   X           X X X     X 11
141686595 X   X     X   X X   X X X           X X   X 11
141687072     X X   X X         X   X   X X   X X   X 11
141687939     X   X   X     X X X X   X   X   X   X   11
141689079     X X   X       X X X   X       X X X X   11
141689206 X   X X     X     X     X X X   X     X X   11
141689587     X X     X     X   X X X       X X   X X 11
141690236     X   X       X X X X   X X   X   X     X 11
141691294     X     X X X     X   X   X X   X     X X 11
141691327     X           X   X X   X   X   X X X X X 11
141691860 X       X X X X   X X       X         X X X 11
141694031     X             X X X X X X       X X X X 11
141695439     X   X   X           X X X X X   X X X   11
141696978     X X X X       X X X   X     X   X X     11
141699147           X X     X X   X X   X     X X X X 11
141704156     X         X   X   X X X X X X X X       11
141706391     X X X   X       X X X X X   X   X       11
141706572     X   X X     X X   X X X     X       X X 11
141707998 X X X X X