Suvažiavimas

Kontrolės komisijos rinkimai

  Balsavimo pabaiga: 2017-12-09 17:17
Klausimo statusas: (Pasibaigęs)
Viso mandatų: 800, registruota: 662 (82.75 %)
Vietiniai mandatai: 662, iš jų balsavę: 576 (87.01 %)
Viso balsavo: 576 (87.01 %)
Balsuotojas
1. Adolfas Gritėnas
2. Audrius Šapalas
3. Auga Piliponienė
4. Edvinas Autukas
5. Jonas Balčiūnas
6. Laura Balčiūnaitė-Taraškienė
7. Marius Grigaliūnas
8. Modestas Petraitis
9. Regina Rupšienė
10. Skirmantas Tumelis
11. Vaidas Ratkevičius
12. Viktoras Malūkas
13. Vytautas Beniušis
Viso
141000064   X X X         X   X X X 7
141000389   X X   X X     X X     X 7
141000739 X   X   X X     X     X X 7
141000915 X X     X X X   X X       7
141001183 X     X X   X       X X X 7
141002243 X     X X   X     X   X X 7
141005423   X X       X X X     X X 7
141008624     X   X X   X X     X X 7
141012829     X X     X X X   X X   7
141014202 X X X   X X   X X         7
141016989 X X   X       X   X   X X 7
141017619 X X     X     X X     X X 7
141018699 X X     X X X   X X       7
141019232 X X   X X       X X   X   7
141022595 X X X X X X X             7
141023323 X X   X X     X     X   X 7
141026572 X   X     X X X X X       7
141026816 X X   X           X X X X 7
141027490   X X     X   X X X X     7
141028359 X X X X X X     X         7
141029055 X X X X X       X       X 7
141029885   X X   X X       X   X X 7
141030387 X   X   X X     X X   X   7
141032829 X   X         X   X X X X 7
141035219 X X X   X X     X     X   7
141038035 X X X X X     X X         7
141038323 X   X         X X   X X X 7
141038327     X X       X   X X X X 7
141039635 X X X         X X     X X 7
141040244   X X     X   X X X     X 7
141042239 X   X   X X   X   X     X 7
141045514 X X X X     X X X         7
141046085 X     X       X X X   X X 7
141048670             X X X X X X X 7
141050716   X X X   X X X X         7
141052492   X X X X       X   X   X 7
141054512 X     X X         X X X X 7
141062303 X   X     X   X X X     X 7
141066746   X X   X       X X X X   7
141067496 X X       X   X   X   X X 7
141069341 X   X X         X X   X X 7
141069904     X   X X   X X   X X   7
141070457 X X X   X       X X     X 7
141070764 X X X X X X X             7
141073971 X X   X         X X   X X 7
141076290 X     X   X X   X X   X   7
141076735 X   X X   X   X X       X 7
141076967 X       X X   X X   X   X 7
141078049     X X   X   X X   X   X 7
141078551 X X     X X     X X     X 7
141086671   X X     X   X X X   X   7
141087228 X       X   X X   X   X X 7
141087523 X X X X X     X X         7
141088468     X X X       X   X X X 7
141090137 X   X X   X     X X     X 7
141091822     X     X   X X X   X X 7
141092157 X         X X   X X   X X 7
141092362 X X   X     X   X   X X   7
141107706   X     X X     X   X X X 7
141109873 X X X   X X X   X         7
141110390   X X     X X   X   X   X 7
141111400 X X X   X X     X   X     7
141112829 X X X X     X X         X 7
141113652   X X X X X       X X     7
141115070   X X X X     X X   X     7
141115725 X   X   X       X X X X   7
141116718           X   X X X X X X 7
141118618 X     X   X X   X X   X   7
141119731 X X           X   X X X X 7
141120459     X X X X     X X X     7
141121824     X   X   X X   X   X X 7
141123492   X X X   X     X   X   X 7
141124874   X   X X   X     X   X X 7
141125881   X X X     X   X   X   X 7
141126059 X   X X   X   X X     X   7
141126743 X   X         X X X X   X 7
141127642 X X   X X       X   X X   7
141127855 X X   X     X   X     X X 7
141129139 X X X X         X   X   X 7
141130006 X X X     X   X X   X     7
141132356     X X   X     X   X X X 7
141134739 X       X X     X X X   X 7
141135848 X     X X X   X       X X 7
141138829     X X   X   X X     X X 7
141140515   X X X X X         X X   7
141143504     X X X X     X   X X   7
141144804   X     X   X X X   X   X 7
141145632 X X   X X     X   X     X 7
141154092 X X   X X     X X     X   7
141156968 X X     X         X X X X 7
141162995         X X   X X X   X X 7
141163392   X X   X X     X X     X 7
141164093 X X X     X     X   X   X 7
141165833 X X       X   X X     X X 7
141166043 X         X   X X X   X X 7
141166878 X X   X       X   X X   X 7
141166993 X X X         X X   X   X 7
141168736     X   X X     X X X X   7
141169065   X X     X     X X X   X 7
141173129 X   X     X   X   X X   X 7
141173713 X X X         X X X     X 7
141177028 X     X   X   X X   X   X 7
141180450 X X X         X X X X     7
141181955           X   X X X X X X 7
141183115   X X X         X   X X X 7
141187608 X X       X   X   X   X X 7
141187931   X X X X       X   X   X 7
141189591       X X   X X     X X X 7
141190475 X   X X         X X X   X 7
141194114 X X X     X   X X       X 7
141194564 X   X X X     X       X X 7
141198550   X   X X X   X X       X 7
141199956 X     X   X       X X X X 7
141200851     X X X     X X   X   X 7
141203464 X X X X X X X             7
141207519 X   X     X   X X   X   X 7
141208130   X     X X X X     X   X 7
141210904 X X X X   X     X       X 7
141211054 X   X     X     X X X   X 7
141217022 X X       X   X X X   X   7
141217775   X     X X       X X X X 7
141219811 X X X X       X X X       7
141224147   X X X   X     X   X X   7
141225566 X   X X         X   X X X 7
141227049 X X     X     X X X     X 7
141229354 X     X X X     X     X X 7
141229654 X X   X       X X X     X 7
141229922 X       X X       X X X X 7
141229962 X   X     X   X     X X X 7
141232898 X X     X     X   X X X   7
141234866 X   X X   X   X X     X   7
141238621 X   X   X X X   X   X     7
141239160 X   X X X X   X   X       7
141240073 X X X         X X X     X 7
141241701 X X X X X       X     X   7
141242741   X     X     X X   X X X 7
141242972 X   X   X X   X     X X   7
141246435 X X X     X   X     X X   7
141251295 X X X   X X           X X 7
141252472 X X X   X   X   X       X 7
141253729   X X     X     X X   X X 7
141254770   X X       X X X   X   X 7
141255291   X X       X   X X X   X 7
141258207   X X X X       X   X   X 7
141264625     X X       X X   X X X 7
141265703   X   X X     X X   X   X 7
141268078 X     X X X     X   X   X 7
141269181 X X X X X X         X     7
141272201   X   X X X X X X         7
141272373   X X X   X         X X X 7
141273087 X X X X   X   X X         7
141273448   X X X X       X   X   X 7
141275163 X X X   X X         X   X 7
141277293 X   X X       X X   X   X 7
141278126 X X X X X X     X         7
141278188 X   X X         X X   X X 7
141282063     X X X X X     X   X   7
141284597 X   X     X     X X X   X 7
141285839   X X X X     X X       X 7
141286704 X   X   X X   X   X   X   7
141293124     X X       X X X X   X 7
141293785     X X X X     X   X X   7
141294684 X   X   X X X     X     X 7
141296082     X X X X   X   X   X   7
141298340 X   X   X X   X X       X 7
141301425     X     X   X X X   X X 7
141302028 X         X X   X   X X X 7
141302266   X     X X X   X X   X   7
141302629 X   X     X   X X   X   X 7
141303950 X X     X   X X X X       7
141310850 X   X   X X     X X   X   7
141311263 X         X X X   X   X X 7
141312929 X   X     X X   X X X     7
141314307 X X X X       X X   X     7
141314564 X     X X       X X   X X 7
141314845   X   X   X   X X   X X   7
141316174 X   X     X   X X   X X   7
141317727 X X   X   X X   X   X     7
141317778 X X     X     X X   X   X 7
141319987             X X X X X X X 7
141320099 X   X       X   X X   X X 7
141327549   X X   X X   X X       X 7
141327781     X X   X     X X X   X 7
141330232 X   X     X   X X     X X 7
141333493 X X X X X X X             7
141333676 X   X X   X     X X   X   7
141337224 X   X     X X   X X     X 7
141338062       X       X X X X X X 7
141338305     X X X   X X X     X   7
141340589     X   X X       X X X X 7
141341261 X       X X X   X   X   X 7
141342910   X   X   X     X   X X X 7
141344483   X X   X X     X   X   X 7
141345669   X     X     X X   X X X 7
141348038   X   X X X   X X   X     7
141349251   X X   X   X   X   X X   7
141350309   X X X     X X       X X 7
141351204   X X     X   X X   X   X 7
141353146 X X X X X X       X       7
141357560 X   X   X X     X X     X 7
141357656 X     X X X X     X     X 7
141357672     X     X   X X   X X X 7
141359152     X X   X   X X X   X   7
141364078 X X X         X X     X X 7
141364777 X X X     X     X X X     7
141368257 X X X X X X X             7
141371528 X         X   X X X   X X 7
141374292 X   X     X   X   X   X X 7
141375348   X X X X X     X     X   7
141376423 X     X   X   X X     X X 7
141376907 X X X     X   X X       X 7
141377873   X X     X   X X   X   X 7
141377955 X   X     X     X   X X X 7
141382600 X X         X   X X   X X 7
141384344     X   X X X   X   X X   7
141385305     X   X X     X   X X X 7
141385653             X X X X X X X 7
141386974 X X X           X   X X X 7
141387141 X X   X       X X   X X   7
141389341 X     X   X   X X   X   X 7
141390007 X X       X   X X     X X 7
141392889         X X   X X X X X   7
141393302 X X X           X X X   X 7
141398275   X X   X       X X X   X 7
141403306 X X X         X X   X   X 7
141406337     X     X     X X X X X 7
141406775 X X X         X X   X X   7
141406961   X   X   X   X X X   X   7
141408127 X X X X           X   X X 7
141413346 X X     X X     X X     X 7
141413736     X       X X X X X X   7
141414587 X   X X   X   X X   X     7
141416229     X X   X     X   X X X 7
141418083         X X   X X X X   X 7
141420070   X X   X X   X X X       7
141426016 X X X         X X X X     7
141430612 X X X X       X X       X 7
141431388 X X       X   X X   X   X 7
141431553   X       X   X X   X X X 7
141433990 X X       X   X X   X   X 7
141434327 X   X   X   X   X X X     7
141437307 X     X X     X X X     X 7
141442404 X   X     X     X X X   X 7
141444521 X   X     X   X X X   X   7
141448273 X       X X     X X   X X 7
141452923     X X X X     X   X   X 7
141453693   X   X X       X   X X X 7
141457486 X X X X X       X   X     7
141458152 X X         X X X X X     7
141459030 X   X   X       X X   X X 7
141462590     X X         X X X X X 7
141462657 X         X X X   X X   X 7
141463175     X X   X   X X X X     7
141465965 X X   X   X     X   X   X 7
141467899     X X   X     X   X X X 7
141469407   X     X   X   X X   X X 7
141471614 X X   X   X     X X X     7
141475331   X X         X   X X X X 7
141477311   X X X       X X   X   X 7
141478352     X     X   X X X X   X 7
141480980 X   X X X         X X   X 7
141482767 X   X     X     X X   X X 7
141483777 X     X X X   X X     X   7
141484657     X X X     X X X X     7
141484906 X X       X     X   X X X 7
141486767 X   X       X   X   X X X 7
141488518 X X X X X X X             7
141488983   X X X X     X   X     X 7
141489752     X   X X   X X   X X   7
141493597 X   X   X X   X X X       7
141494225 X X X X   X X   X         7
141496733   X X X X   X X     X     7
141496792 X X       X   X   X   X X 7
141498483 X X   X X     X     X   X 7
141500333     X X X X   X X   X     7
141502622 X       X       X X X X X 7
141502898 X X X   X       X   X   X 7
141503325     X   X X     X X X   X 7
141503448   X X X       X X   X   X 7
141504966 X   X   X X     X   X   X 7
141506707 X     X     X X X   X   X 7
141508687   X   X X     X X   X   X 7
141509839     X X X       X   X X X 7
141511260     X X   X   X X   X   X 7
141511279   X X X     X X X X       7
141511837 X       X X X X X X       7
141512082 X         X   X X X   X X 7
141513560     X   X X   X X X     X 7
141515307   X X     X X   X X     X 7
141516242 X     X X     X X X X     7
141517298 X X   X     X   X   X X   7
141522861   X X X X       X X     X 7
141523581     X     X     X X X X X 7
141527763     X X X X     X X   X   7
141530835     X X   X X X X   X     7
141533601   X X   X X   X X       X 7
141534464 X X       X   X X X X     7
141534503 X   X     X   X X X     X 7
141536682   X   X X X   X X X       7
141537029   X     X X   X X   X   X 7
141538549   X     X X   X X     X X 7
141539057   X   X       X X   X X X 7
141539884 X       X X     X X   X X 7
141540348   X   X X     X X   X X   7
141542564 X X   X   X     X X     X 7
141544460 X   X   X         X X X X 7
141548462   X       X X X   X X X   7
141552505 X X     X X       X   X X 7
141552705       X X X X   X X   X   7
141552894 X   X           X X X X X 7
141553786 X     X X X     X   X   X 7
141560785     X X X       X X   X X 7
141565036 X           X X   X X X X 7
141566247   X X     X     X   X X X 7
141567425 X X X         X X     X X 7
141567972 X X         X X X X   X   7
141576097 X       X   X X X X   X   7
141576195 X   X   X X   X X       X 7
141581686     X         X X X X X X 7
141583760 X     X   X     X X   X X 7
141585585     X X X X     X X     X 7
141589100 X         X   X X   X X X 7
141591081 X   X   X X       X X X   7
141593292   X X   X     X X   X   X 7
141595415       X   X   X X X X   X 7
141596322   X X   X X   X X   X     7
141600057   X       X   X   X X X X 7
141600763     X     X     X X X X X 7
141602026 X X X X   X   X X         7
141604375   X X X   X     X   X   X 7
141605037   X X X X X     X X       7
141609746   X X   X     X X   X   X 7
141609909   X X     X   X   X X   X 7
141612645 X X   X X       X   X   X 7
141615047 X X           X X X X X   7
141615615 X X X   X     X X       X 7
141619651 X X   X   X   X   X     X 7
141620466     X   X X X   X   X   X 7
141621969       X X X   X X   X X   7
141622806   X X     X     X X X   X 7
141623401 X X X   X X     X     X   7
141623585 X   X     X X X X X       7
141624037   X       X   X X X X   X 7
141625327     X     X     X X X X X 7
141625411   X   X   X   X X   X X   7
141629344   X         X   X X X X X 7
141632053   X X           X X X X X 7
141632057 X X   X X           X X X 7
141633850   X X   X X     X X     X 7
141634474     X         X X X X X X 7
141634609 X   X     X X X X   X     7
141635287     X X X     X X   X   X 7
141637114 X X X   X X   X     X     7
141639404   X X   X X     X X X     7
141640150     X     X   X X X X   X 7
141642098           X X   X X X X X 7
141643353   X   X       X X   X X X 7
141651450   X X     X   X X     X X 7
141652520 X   X     X X   X X     X 7
141654595 X X       X     X   X X X 7
141656246 X X   X X       X   X X   7
141659092 X     X X       X   X X X 7
141659340   X X X       X X X X     7
141659634 X X X     X   X X     X   7
141660143     X X       X X   X X X 7
141665433 X   X   X X X X X         7
141666195 X   X     X     X X   X X 7
141670275 X   X X       X   X X   X 7
141672364 X X X   X       X X   X   7
141673903 X         X   X X X   X X 7
141675212 X X X X X X   X           7
141677316 X X   X X     X   X X     7
141678304     X     X     X X X X X 7
141684330     X   X X   X X X     X 7
141685012 X   X     X   X X X     X 7
141686060   X X   X       X X X   X 7
141686265 X     X   X   X X X X     7
141686595   X     X X X   X X     X 7
141687072 X X X X X X   X           7
141687939 X X X         X X   X   X 7
141689079 X X X     X     X   X   X 7
141689206   X X X X       X   X   X 7
141689587 X   X   X X     X   X   X 7
141690236 X     X X X   X   X     X 7
141691294 X X   X X   X     X   X   7
141691327     X X X X   X X     X   7
141691860 X       X     X X X   X X 7
141694031   X X     X   X X   X   X 7
141695439     X X X       X X X   X 7
141696978 X   X   X X     X X X     7
141699147 X X X X   X     X     X   7
141704156       X   X X X X     X X 7
141706391 X   X X X         X   X X 7
141706572 X X X       X   X X   X   7
141707998 X X X X X X       X       7
141709373 X X X   X     X   X X     7
141709768 X X X     X     X X     X 7
141711510   X   X   X     X X X X   7
141713240   X X   X       X X   X X 7
141713892 X X X   X     X       X X 7
141714584 X   X X       X X X     X 7
141715240 X X X     X   X   X     X 7
141718500       X       X X X X X X 7
141720986   X X     X     X X X   X 7
141721328   X   X   X X   X X   X   7
141721971     X     X X   X X X X   7
141730107 X X X     X X   X   X     7
141733189 X X X         X X X     X 7
141733557 X X     X X     X X     X 7
141736267 X   X   X X X     X     X 7
141739140   X X     X   X X X     X 7
141739854 X X X     X     X X     X 7
141740911 X X X X         X   X   X 7
141742661   X X   X X   X X     X   7
141743198   X X   X   X   X X   X   7
141745302   X X X X       X   X X   7
141747582   X X X   X   X X       X 7
141752273   X X   X X   X X     X   7
141753552 X   X X   X   X X   X     7
141754498   X   X   X     X   X X X 7
141755400   X X X   X     X   X X   7
141755602 X X X X     X     X     X 7
141756485     X     X   X X X X   X 7
141757830     X X X X     X X     X 7
141759860 X X       X   X X X   X   7
141760249   X X X X     X     X   X 7
141760832 X       X X   X X X     X 7
141764200   X X X X     X   X X     7
141769112 X X X   X         X X   X 7
141773926 X X X X   X   X   X       7
141774408     X   X     X X X X   X 7
141777201       X X X   X   X   X X 7
141781038     X     X   X X X X X   7
141781457   X X   X X   X X X       7
141785304 X   X     X     X X   X X 7
141785364 X   X         X X X   X X 7
141786946   X X X       X X   X   X 7
141787195 X X X X   X   X         X 7
141788454 X X     X X   X X     X   7
141789520 X   X X     X   X X     X 7
141790517   X X         X X   X X X 7
141796129     X   X X     X   X X X 7
141796723 X X X   X X     X X       7
141798457     X     X X X   X   X X 7
141800296 X   X X   X X X X         7
141800607 X   X   X X   X X   X     7
141801262 X X     X     X X X   X   7
141803473   X X     X     X X X   X 7
141804045 X X             X X X X X 7
141809332     X         X X X X X X 7
141809617 X X X   X       X   X X   7
141811203     X X X         X X X X 7
141813624 X X X     X   X X       X 7
141815700   X X     X X   X X X     7
141823311           X   X X X X X X 7
141824252 X X X           X X X   X 7
141825693 X X X     X       X X X   7
141828410 X   X   X X   X X     X   7
141831873           X   X X X X X X 7
141834000     X     X X X X   X X   7
141836179 X X   X X X   X X         7
141837063 X     X X X     X     X X 7
141837836   X X     X     X   X X X 7
141837966   X X     X X X X       X 7
141839280       X   X     X X X X X 7
141839725 X   X   X   X   X   X   X 7
141840035     X   X X     X   X X X 7
141842787   X     X X   X X X X     7
141843099 X   X   X X   X X X       7
141845168   X       X   X X X   X X 7
141848063 X   X   X X     X X   X   7
141848189 X   X   X X   X X       X 7
141849648 X   X   X X X   X       X 7
141852874 X     X     X   X   X X X 7
141856925     X   X X   X X X     X 7
141857758 X X X       X X X X       7
141857779   X X X   X     X X     X 7
141858407 X X       X   X X X   X   7
141859525 X X X   X X X   X         7
141860464 X   X X X     X X     X   7
141863080 X   X   X X     X     X X 7
141863185     X     X   X X X X   X 7
141864821 X X X   X   X   X       X 7
141864954 X   X     X   X X X X     7
141871756 X X X     X   X X     X   7
141872231     X   X     X X X   X X 7
141872506 X X X X         X   X   X 7
141872563     X X X X   X X       X 7
141872723   X   X       X X X X X   7
141873536 X   X     X   X X     X X 7
141874085 X   X     X   X X     X X 7
141875335 X   X X X   X     X     X 7
141875406 X   X     X   X   X   X X 7
141876278   X X X   X   X   X   X   7
141876713 X   X X   X X       X   X 7
141882342     X X   X   X X   X   X 7
141883083 X X X X X X     X         7
141883875 X X     X       X X X X   7
141884355     X X X X       X   X X 7
141885067   X     X X   X X   X X   7
141886169 X X X     X   X X       X 7
141888876 X X X X X X   X           7
141889478 X         X   X X   X X X 7
141894762 X   X           X X X X X 7
141896823   X X X   X   X X       X 7
141899600 X   X X X X   X   X       7
141900484 X X X   X   X   X     X   7
141900735 X     X   X     X   X X X 7
141901510       X X       X X X X X 7
141902843 X X     X     X X   X X   7
141903575   X   X   X   X X   X   X 7
141904020 X   X   X X     X X   X   7
141904157   X   X       X X X X   X 7
141905225 X X X         X X   X X   7
141906165 X   X X       X X X     X 7
141910340   X X X X X   X X         7
141914231   X X X   X   X X     X   7
141917814   X X     X X   X X   X   7
141920468     X     X     X X X X X 7
141921422 X   X   X       X X X   X 7
141921937   X     X X   X X X     X 7
141923870 X       X X     X   X X X 7
141924469 X X X X X X   X           7
141924993 X X X X X     X X         7
141927114 X   X   X X       X   X X 7
141928591   X X X       X X   X X   7
141929219 X         X     X X X X X 7
141932330 X   X   X X   X X X       7
141934154 X       X X   X X X     X 7
141934175 X X   X         X   X X X 7
141938183   X X   X X X   X       X 7
141939121     X     X X X X X     X 7
141941120       X   X   X X X X   X 7
141942347 X     X   X X X X X       7
141945507   X X   X     X X X   X   7
141945590     X X X     X X   X X   7
141946809 X       X X     X X X   X 7
141947301 X     X       X X X X X   7
141949055   X X X X     X X   X     7
141949920     X   X     X X X X X   7
141951120 X   X     X     X   X X X 7
141952354 X X   X       X X X     X 7
141952648 X X       X     X X X X   7
141952784           X   X X X X X X 7
141953296 X   X   X   X   X   X   X 7
141954861 X   X     X   X X   X X   7
141955137   X X   X X   X X       X 7
141955302 X X           X X X   X X 7
141956835 X X X X         X X   X   7
141958288 X   X       X X     X X X 7
141959774           X   X X X X X X 7
141960680           X X X   X X X X 7
141960745 X X       X X X X X       7
141961001 X X X     X   X X   X     7
141964548 X   X   X X   X X   X     7
141971448       X X X X       X X X 7
141972646 X     X   X   X X     X X 7
141973795 X   X X       X X X X     7
141973983     X   X X   X X     X X 7
141974823 X   X     X   X X X     X 7
141975587 X   X X   X X X         X 7
141977034     X     X     X X X X X 7
141979746     X X X X       X X   X 7
141980198 X X X     X     X     X X 7
141980918     X X X X       X   X X 7
141981480   X X X   X     X     X X 7
141982477         X     X X X X X X 7
141985044   X X X       X X   X   X 7
141987989 X X   X         X X   X X 7
141988515 X   X     X       X X X X 7
141988981     X   X X     X X X   X 7
141991320 X X           X X X X   X 7
141991866     X X X       X   X X X 7
141992051   X X     X     X   X X X 7
141992606 X   X     X     X X X   X 7
141998525   X X   X X   X   X X     7
Viso: 327 301 383 244 267 356 116 312 464 299 306 285 372