„Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!“ kandidatų sąrašo reitingavimas

Pasirinkite 25 kandidatus, kuriems skiriate savo balsą komiteto sąrašo reitingavime:

  Balsavimo pabaiga: 2018-12-12 20:00
Klausimo statusas: (Pasibaigęs)
Iš viso turinčių teisę balsuoti: 826, registruota: 826 (100 %)
Nuotoliniai mandatai: 826, iš jų balsavę: 460 (55.69 %)
Iš viso balsavo: 460 (55.69 %)
Balsuotojas
1. Kasparas Adomaitis
2. Antanas Ancelis
3. Rita Balčiūnienė
4. Balys Bardauskas
5. Mark Barkovski
6. Amit Belaitė
7. Miroslavas Bielinis
8. Virginija Chomentauskaitė
9. Rūta Čaikovskienė
10. Antanas Dagelis
11. Virginijus Daukas
12. Evelina Dobrovolska
13. Redita Dominaitytė
14. Ramunė Duobienė
15. Tamazas Džavachišvilis
16. Simonas Girdzijauskas
17. Gintarė Girdzijauskienė
18. Simonas Grabys
19. Vilija Gucevičiūtė
20. Nijolė Gudžiūnienė
21. Tomas Gulbinas
22. Brigita Guobė
23. Antanas Gustys
24. Vaidotas Ilgius
25. Jelena Iluk
26. Audronis Imbrasas
27. Ernestas Jaglinskis
28. Ieva Jagminienė
29. Justas Januševičius
30. Ramūnas Jasinskas
31. Gediminas Jaunius
32. Vincas Jurgutis
33. Andrius Katinas
34. Alina Katunian
35. Justė Kisinaitė
36. Rytis Kričenas
37. Andrius Kucka
38. Vaidas Kukarėnas
39. Vytautas Kukarskas
40. Aušra Kukarskienė
41. Donatas Kulvičius
42. Linas Kvedaravičius
43. Redas Laukys
44. Gediminas Ledauskas
45. Rimantas Leonavičius
46. Vitas Mačiulis
47. Juozas Marcinkevičius
48. Haroldas Maselis
49. Donalda Meiželytė
50. Vytautas Mitalas
51. Vida Navickienė
52. Dileta Nenėnė
53. Monika Ošmianskienė
54. Eduardas Pabarčius
55. Laurynas Palaima
56. Alkas Paltarokas
57. Julita Petravičienė
58. Julius Piepalius
59. Tomas Pitkauskas
60. Edvinas Prokofijovas
61. Danutė Rainienė
62. Danutė Rasimavičienė
63. Tomas Vytautas Raskevičius
64. Darius Rauba
65. Danutė Regelskienė
66. Lukas Rekevičius
67. Deimantė Rimkutė
68. Zbignev Samko
69. Mindaugas Skaraitis
70. Rasa Stulpinienė
71. Robertas Sukackas
72. Jurgita Šeduikienė
73. Jurgita Šimanauskienė
74. Richardas Šopa
75. Skirmantas Tumelis
76. Rokas Uscila
77. Lukas Vaičiulis
78. Renaldas Vaisbrodas
79. Domininkas Velička
80. Arūnas Vizickas
81. Jonas Zabulionis
82. Dovilė Žebrauskė
83. Arūnas Žygis
84. Sigitas Žvingilas
Viso
2050002409   X       X             X X       X   X                                 X       X                 X         X X   X X X       X X X           X X           X X X X X X 25
2050022742 X                 X X       X       X                 X                                 X     X   X X X X   X       X             X X X X   X X   X X     X X     X     25
2050023837 X   X             X X X       X X   X   X X X     X X X X   X             X       X X                                               X       X     X   X   X X           25
2050024241 X         X         X X     X       X   X   X X       X       X   X   X X               X   X X   X   X X       X           X                     X   X   X             25
2050038477 X   X                               X   X X           X     X     X X                 X X       X X   X X       X         X X     X           X X     X   X X     X     25
2050057870 X                             X               X   X           X                 X X X             X     X   X     X X X       X X X     X     X X     X       X X   X X 25
2050075443 X   X   X     X       X X   X X X   X   X X       X X X     X X X X               X X X X       X                                                                 X     25
2050087071         X     X             X             X         X X       X   X X X               X X     X       X X   X                       X       X X X X X   X X       X     25
2050103071 X                           X X         X X   X   X     X     X X X               X X         X X X       X X               X     X X       X       X X   X             25
2050105540 X                   X       X       X   X   X   X   X X       X   X       X       X X       X X X X   X                 X X         X       X       X             X     25
2050124963 X                   X X       X       X X X X X       X     X         X X           X   X X     X X   X X                   X     X X               X X                 25
2050125381 X X           X             X X       X X       X                 X   X   X           X X     X                           X X     X X         X   X X X           X X X 25
2050152180 X           X     X         X X         X   X X   X X X X                         X X X X X X                             X         X     X         X X     X     X     25
2050170478       X           X                     X                   X   X               X   X X     X             X   X   X X X     X X X X   X               X   X   X X   X X 25
2050206130     X   X   X     X   X     X X     X   X X X     X           X   X   X   X X     X X   X X       X                                 X X             X                   25
2050234361 X   X         X   X         X X     X     X X X             X X         X         X X X       X   X       X X   X           X               X       X     X             25
2050274955                       X     X   X         X   X     X X           X X X     X X   X     X     X       X X                   X       X       X     X       X   X     X X 25
2050289150                 X     X X     X X   X         X   X X X X   X X   X X X   X       X             X         X   X               X     X                       X     X     25
2050365531 X         X       X   X       X X       X         X X   X         X   X     X     X X X X         X       X                 X       X X             X X     X           25
2050375800                                                       X                                               X X X   X X       X     X X X X X X X X     X X X X X X   X X X X 25
2050392408 X X X   X             X       X     X   X X           X                           X X     X       X X   X               X     X     X     X   X X     X   X       X     25
2050406396 X             X     X X     X       X         X       X           X                 X X   X         X X X X     X       X X X       X X   X               X       X     25
2050415311 X         X   X   X         X X     X X       X                       X     X   X   X     X   X   X     X X                 X       X X           X X     X X           25
2050433293   X     X X   X X X X X     X             X   X     X             X         X           X   X X       X X       X                   X       X     X       X       X     25
2050448771 X X X   X       X X         X X         X     X       X X         X   X           X X   X X               X   X           X                 X     X   X X               25
2050467653 X   X         X   X         X X     X     X X X             X X         X         X X X       X   X       X X   X           X               X       X     X             25
2050468439                                 X           X       X X X   X         X       X     X X               X       X   X       X X       X       X       X X X X   X X   X X 25
2050484096         X             X       X         X X   X     X         X   X               X X X X     X   X   X X       X           X     X X X     X     X X                   25
2050485603                         X       X   X     X   X     X X     X         X   X         X X X   X X X     X   X   X             X       X       X     X         X     X     25
2050500160 X   X     X           X       X     X X X   X X   X X         X                         X   X X   X     X   X               X       X               X X   X X           25
2050505897                                                                                     X X           X   X X               X   X X X X X X X X X X X X X X X X   X X X     25
2050566754 X                           X X X   X         X               X   X X X     X X   X       X   X X X   X   X     X           X       X               X     X       X     25
2050642717 X       X X         X   X X X             X         X               X                                             X     X X X X X   X   X     X   X   X X X       X   X 25
2050682394 X   X                       X   X       X           X X X X X X             X       X X   X   X       X   X             X   X       X X                   X X     X     25
2050689449 X             X X       X     X X X X       X X   X X X     X         X     X     X   X X   X X       X                     X       X             X                     25
2050761722                                           X                                       X X     X       X X X X X X X X X X X     X     X X       X X   X       X   X   X X   25
2050776497     X   X   X   X X X X X X X       X X X   X             X X                                   X   X     X             X X   X                       X     X   X       25
2050785547 X     X   X     X X   X   X         X X X X         X X X         X   X X       X   X                   X             X         X           X     X             X       25
2050865386   X                     X X       X             X                       X       X                           X     X X X       X X X X   X     X X X     X     X X X X X 25
2050867073               X       X                       X   X   X       X   X X       X X         X   X       X X X   X             X X             X X     X   X   X X     X     25
2050880310 X       X X   X   X   X                 X   X X   X     X                     X     X   X             X X       X       X X X       X       X     X       X       X     25
2050940376 X   X       X     X   X       X           X X X   X   X X     X   X       X X     X X     X X     X   X X                   X       X                                   25
2050970538 X       X     X       X     X X X   X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                                                                                 25
2050971474   X         X     X X       X X         X   X X   X X X               X     X         X X             X X       X         X         X             X X X X               25
2050997269 X   X   X X   X             X           X   X     X X         X   X   X   X                   X     X   X                 X   X     X               X X   X X     X     25
2050999398         X X     X X X       X       X       X       X X     X X     X             X X   X X   X       X                     X       X               X X     X X         25
2051029350   X   X   X             X X       X X X         X                       X       X                 X         X     X X X       X X X X   X                     X X   X X 25
2051041391 X   X X     X     X X X     X X X       X X X X       X       X           X       X X           X X     X X X                                             X             25
2051104509 X   X                         X       X     X X   X   X X X X X X         X X     X X     X       X       X   X X       X                           X             X     25
2051129525 X       X     X X X           X X         X       X         X X   X       X       X           X   X           X X           X     X X               X   X X X           25
2051169659 X X X                         X X                             X X     X   X X X   X       X       X       X           X   X     X     X       X       X       X X   X X 25
2051252960                   X X       X   X   X     X   X   X X X       X   X       X       X     X     X X X   X                     X       X             X X     X       X     25
2051271853           X   X X     X   X     X   X X   X     X   X X           X X         X                     X X X       X       X X     X   X     X                       X     25
2051274291         X X   X     X                   X X X     X   X X     X   X   X     X           X     X   X   X X                 X X       X       X       X             X     25
2051297287 X     X           X   X       X         X X X X       X X         X   X X           X                 X         X     X   X     X         X X     X X           X       25
2051303727 X   X   X                   X       X   X X   X       X     X     X X       X     X           X X     X X       X       X X         X                     X X     X     25
2051309691 X   X         X   X         X X     X             X X X X   X X       X   X X X   X X X X X X X               X                                                         25
2051320736 X                             X X   X   X     X         X                 X   X   X X   X         X   X X       X         X   X     X     X           X X     X     X X 25
2051357490 X         X   X   X   X       X X   X         X       X           X X     X   X                   X   X X       X X                         X     X       X       X X X 25
2051359836 X         X         X X     X       X   X X   X   X   X X     X   X   X X               X   X     X   X X                   X                     X   X   X             25
2051408945 X             X X           X X     X   X X   X   X           X     X             X             X X   X           X X         X       X           X X X     X     X     25
2051426449 X     X   X     X X   X   X         X X X X         X X X         X X X X       X   X                   X             X         X           X     X                     25
2051426623     X X       X       X       X X             X     X X           X X X             X                 X X                           X   X   X     X X X   X       X X X 25
2051435267     X X       X   X   X X   X   X         X X     X X X X   X     X X             X     X   X X   X   X X X                                                             25
2051435971 X                 X   X         X       X           X X     X X                   X X     X       X   X X X     X       X X         X     X X       X X           X     25
2051459517             X X X X         X     X                 X X X   X X   X   X X X       X X X X       X     X   X     X                           X     X                     25
2051484541 X     X   X     X X   X   X         X X X X           X X         X   X       X     X                 X                   X   X     X       X     X X           X       25
2051486462 X       X     X       X     X X         X           X   X     X   X   X       X         X     X   X   X X X   X             X               X       X     X X           25
2051490485 X       X     X X X   X     X X X   X     X   X   X X   X X   X   X X X   X       X   X X                                           X                                   25
2051505397 X X X                     X X   X       X X X     X   X   X   X X             X         X   X         X X           X     X X       X                       X       X   25
2051553623 X           X     X   X       X         X   X X   X X X       X             X X     X               X X X               X X                 X       X X   X X           25
2051560992 X   X                         X     X X       X   X         X X           X X     X       X   X X X X     X             X X         X     X         X X   X             25
2051594461 X   X         X   X         X X     X     X X               X X                   X X X       X   X       X X   X         X X       X       X       X     X             25
2051638767 X         X                 X X X         X                   X   X       X   X         X     X X X   X X X             X   X       X X           X X   X X             25
2051682734 X             X       X X   X       X     X                   X   X X             X   X   X     X X   X X X     X         X         X         X X           X     X     25
2051684189                                 X                                         X       X                   X     X X X X     X X   X X   X X X X   X X X X X X X       X X   25
2051718461                                                       X     X                           X     X X     X X X X X X X   X X   X X X   X   X     X X X X     X X           25
2051741300 X   X                         X       X X X   X       X X     X           X           X X X       X         X           X X X       X       X     X X X   X             25
2051741839 X   X X X     X X X           X X   X       X           X   X X           X       X               X     X X       X                 X               X     X X X         25
2051770586 X   X         X   X   X X     X           X   X   X   X       X           X       X     X   X     X   X         X         X X X     X               X     X             25
2051859192 X   X         X   X           X     X     X X     X           X   X       X X     X       X     X X     X     X         X X X                         X   X X           25
2051869901 X   X                       X X           X       X X X           X   X       X         X           X X X       X       X X X   X   X     X   X X                 X     25
2051899127 X       X         X   X                 X X X               X X X           X           X         X   X X X   X         X   X       X     X         X X     X     X     25
2051970897     X         X   X     X   X X     X X   X           X   X X       X     X       X       X     X X       X     X         X   X                     X X   X             25
2051971126     X X   X   X     X   X   X   X   X X       X       X       X   X X             X             X X             X         X X       X       X             X       X     25
2052006732                               X X   X   X X       X   X   X X X           X X X   X   X   X X   X     X       X X             X                   X       X       X     25
2052037273 X       X         X         X X X   X   X X X X   X X   X   X X X     X                           X                                 X       X     X   X     X     X     25
2052087438 X   X         X             X X     X     X   X       X       X X X       X       X             X X X   X X X   X       X X X       X                                   25
2052119744                                                             X       X     X X X   X X X X X X   X   X X X                 X X       X X   X X     X X X   X             25
2052127838 X   X         X X X   X       X X         X X       X   X   X X   X X     X   X               X X     X X       X         X         X                                   25
2052154548 X   X   X   X X X             X X   X                 X       X       X           X X   X     X X X   X X X             X   X       X                     X             25
2052173196                             X                       X   X           X         X   X X X X   X X       X     X X         X X X X     X               X X   X X     X X   25
2052182104 X   X                         X       X X X X X   X   X       X                       X X X X X X X   X                   X X X     X               X     X             25
2052198319 X     X         X X   X   X         X X X X         X X X         X   X X       X   X   X                             X         X           X       X       X   X       25
2052199950 X                 X   X       X         X     X   X           X       X       X   X X X X     X X X   X X X     X           X       X             X   X                 25
2052228289                                                                                                                       X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 25
2052232549 X   X   X         X X X       X     X     X X X   X X X X     X       X     X       X   X         X     X                   X                     X X                   25
2052258613 X       X   X X               X         X   X X   X   X       X X             X   X X   X   X     X   X   X             X X                         X     X       X     25
2052279639 X     X   X     X X   X   X         X X X X       X X   X         X   X X       X   X                                 X         X           X     X X           X       25
2052370623 X         X         X         X X         X   X         X X X X   X               X     X         X   X X X                 X       X             X X X   X X           25
2052379767 X   X     X         X X       X               X   X X X X   X X   X                 X X       X X X     X                   X       X       X     X       X             25
2052380111                 X     X     X         X X           X                 X X   X X         X     X X X X   X   X   X           X             X X     X     X           X X 25
2052412581 X   X                       X X           X   X   X           X X       X X X                     X       X X   X             X X X X       X       X X   X   X         25
2052423625 X   X   X     X   X         X X X   X     X             X     X X X   X   X       X X   X     X   X   X         X                   X                       X           25
2052444870     X             X   X             X         X         X X   X             X     X         X X   X X   X X             X X X         X   X         X X     X     X     25
2052466288 X             X   X         X X X   X   X   X X     X X X   X X                   X X   X         X   X X X     X           X       X                                   25
2052480576     X         X X     X X X     X   X X X X     X     X           X X         X                     X X X       X       X X     X   X     X                             25
2052485192 X         X   X   X         X X             X X   X X X X     X             X     X X     X   X X                           X       X             X X     X X           25
2052502994 X     X X X                 X       X                         X                   X X X     X   X   X X X X     X             X           X X     X X X   X X           25
2052533104 X             X                     X     X         X X             X             X X X X   X X X X       X   X X   X     X     X                 X X     X X           25
2052552146 X   X X                       X X   X       X         X     X X   X                       X X   X X     X X X   X         X X       X       X         X   X             25
2052588211 X X     X X X     X   X   X   X   X     X           X X X       X         X X     X   X X                 X     X           X X                   X                     25
2052594158 X   X       X       X       X X     X X   X   X       X     X X         X   X     X           X X X X       X           X           X               X       X           25
2052614542 X   X             X     X           X   X   X X   X X   X                       X X